Karria ajaa eteenpäin ongelmanratkaisu ja uusien, vaihtoehtoisten tapojen kehittäminen vanhoihin toimintamalleihin. Karri haluaa tuoda tietoturvan johtamisen osaksi organisaatioiden päivittäistä liiketoimintaa ja huolehtia siitä, että reagointiaika kriisien hallintaan on lyhyin mahdollinen.

Karrin kokemus on kertynyt liiketoiminnan konsultoinnista IT riskienhallinnan, tietoturvan johtamisen ja jatkuvuuden hallinnan osalta. Karri on tukenut julkisen sektorin organisaatioita kehittämään johtamisrakenteitaan, tietoturvallisuuden ohjausmalleja, riskienhallintaa ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviä toimintatapoja. Yksityisellä sektorilla Karri on auttanut erityisesti finanssisektorin yrityksiä varautumisessa sekä riskienhallinnassa.

Lisäksi Karrilla on kokemusta strategiasuunnittelusta ja toimintasuunnitelmien jalkauttamisesta globaaleissa ja pohjoismaisissa teollisuuden organisaatioissa. Hän on esimerkiksi tukenut globaalia autovalmistajaa tietosuojaohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa sekä prosessiteollisuuden toimijaa liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnassa ja tietoturvan hallintajärjestelmien käyttöönotossa.