Riikka Sievänen

Responsible Investment and Sustainability Services, PhD

KPMG in Finland

Riikka on koordinoinut KPMG:n vastuullisen sijoittamisen palveluita vuodesta 2013 lähtien. Hän työstää myös väitöskirjan jälkeistä tutkimusta Taloustieteen laitoksella Helsingin yliopistossa instituutiosijoittajien vastuullisesta sijoittamisesta. Hänellä on laajaa erikoisosaamista vastuullisesta sijoittamisesta (muun muassa vastuullisen sijoittamisen määrittelemisestä ja eteenpäin viemisestä strategiatasolta käytäntöön, strategisista valinnoista eri omaisuuslajeissa) ja vastuullisuuden megatrendeistä sekä sijoittajaviestinnän ESG-kehittämisestä. 

Riikalla on kokemusta kansainvälisestä vastuullisen sijoittamisen tutkimusyhteistyöstä alan tutkijoiden kanssa. Hän toimii neuvonantajana EU Technical Expert Groupissä, pitää aktiivisesti yhteyttä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) organisaatioon ja Finsifiin, missä hän toimii hallituksen jäsenenä ja Finsifin edustajana Sitran vaikuttavuusinvestoimisen kansallisessa ohjausryhmässä. 

Riikka on julkaissut aktiivisesti vastuullisesta sijoittamisesta laadukkaissa vertaisarvioiduissa akateemisissa lehdissä, kirjoissa sekä ammattilaisjulkaisuissa. Hänen väitöskirjansa aiheena oli eurooppalaisten eläkerahastojen vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät. Riikalle on myös myönnetty kestävän kehityksen diplomi ”Environmental diplomacy” (YK:n ympäristöjärjestö, UN Environment Programme, ja Geneven yliopisto). Katso tästä kaikki Riikan julkaisut. 

 

Riikka coordinates KPMG Finland’s Sustainable Finance services, including ESG in Investor Relations and is the Working Group Lead of Sustainable Finance Services within the KPMG network. She also acts as an Advisor to the EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. In her daily work, Riikka supports e.g. institutional investors, asset managers and banks with sustainability and ESG at the levels of strategy, practice, reporting and assessment.

Riikka acted as a Board member of Finsif (the Finnish Sustainable Investment Forum) for years 2015 - 2018 and as Finsif’s representative in the National Steering Committee of Sitra, the Finnish Innovation Fund during years 2015 - 2016. Next to her work, Riikka prepares post-doctoral research on the topic of responsible investment. 

Riikka's recent book Vastuullinen sijoittaja (Responsible investor - handbook) is published in January 2020. 

Click here to see the full list of Riikka´s publications.

 • Ammatilliset ja liiketoiminnan palvelut
 • Asiakkaat ja kasvu
 • Euroopan kauppa-alue
 • Euroopan unioni
 • Kansainväliset markkinat
 • Liikkkeenjohdon konsultointi
 • Neuvontapalvelut
 • Operatiivinen strategia
 • Strategia ja liiketoiminnot
 • Taloushallinto ja rahoitus
 • Vastuullinen sijoittaja (Responsible investor - handbook). Helsingin kauppakamari.

 • Yrityksiin kohdistuvien julkisten sääntelyvaikutusten arviointi: neo-institutionaalinen tutkimus kontekstista, kansainvälisistä vaikutteista ja kotimaisista kokemuksista. Hallinnon tutkimus, 38, 3, 191–216

 • Valtion omistajaohjauksen arviointi (Utvärdering av statens ägarstyrning / Evaluation of government ownership steering). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2019:54

 • ”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 13/2018

 • European Pension Funds and Sustainable Development: Trade-Offs between Finance and Responsibility. Business Strategy and the Environment. DOI: 10.1002/bse.1954