Juha Sutelainen

Senior Manager

KPMG Suomi

Juhalla on yli 20 vuoden kokemus konsultoinnista ja projektinjohtotehtävistä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta: muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon strategia-, ohjelma-, kehittämis-, seuranta- ja arviointihankkeista. Nykyisessä tehtävässään KPMG:llä Juha tukee julkishallinnon organisaatioita strategisessa ja operatiivisessa johtamistyössä, asiakaslähtöisten monikanavaisten palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä sekä palveluketjujen kehittämisessä ja johtamisessa. Juhalla on vahva ymmärrys ja kokemus palveluprosesseista, digitalisaatiosta, asiakkuudenhallinnasta ja palvelutoiminnan johtamisesta. Julkiset palvelut ja niiden kehittäminen on Juhan keskeinen osaamisalue. Juha on aiemmin toiminut liikkeenjohdon konsulttina media- ja teollisuustoimialalla.

  • Asiakkaan liikevaihdon kasvu
  • Kansalliset markkinat
  • Neuvontapalvelut
  • Terveydenhuolto
  • DI, tuotantotalous