Kati on erikoistunut siirtohinnoittelumallien suunnitteluun.

Kati työskentelee KPMG:llä kansainvälisen verotuksen tiimissä, keskittyen siirtohinnoittelumallien suunnitteluun sekä niiden tehokkaaseen toteutukseen.

Kati työskentelee tiiviisti strategiaryhmämme kanssa huolehtien siitä, että asiakkaidemme liiketoimintamallit ja toivotut muutokset liiketoiminnassa ovat linjassa veronäkökulmien kanssa.

Katilla on yli 15 vuoden kattava kokemus kansainvälisestä verotuksesta, arvoketjuanalyyseista ja siirtohinnoittelusta, myös Verohallinnossa. Nykyisessä roolissaan Kati muun muassa johtaa toimeksiantoja, joissa analysoidaan arvoketjun, vero- ja siirtohinnoittelumallien yhteensopivuutta sekä toteutetaan käytäntöön liiketoimintamallin mukainen vero- ja siirtohinnoittelumalli.