Veronica Palmgren

Corporate Sustainability and Sustainable Finance

KPMG in Finland

Veronica on erikoistunut KPMG:n EU-taksonomiapalveluihin ja niiden kehittämiseen

Veronicalla on laaja vastuullisuuden osaaminen sekä yritysmaailmasta että finanssialan puolelta. Hänellä on pitkä kokemus rahoitusalalta ja vastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä, sekä vastuullisuudesta osana yrityksen strategiatyötä ja riskienhallintaa. Veronica vastaa KPMG:n EU-taksonomiapalveluista ja niiden kehittämisestä.