Tommi on erikoistunut IT-palvelujen toiminnan arviointiin ja tehostamiseen.

Tommi työskentelee asiakasorganisaatioiden kanssa niiden nykytilanteen ymmärtämisessä, kehitystavoitteiden tunnistamisessa sekä kustannussäästömahdollisuuksien luomisessa. Hän on työskennellyt KPMG:n neuvontapalveluissa kymmenen vuotta, ja hänellä on yhteensä 25 vuoden työura IT-alalla. Hänellä on laaja kokemus etenkin ohjelmisto-omaisuuden hallinnan prosessien ja työvälineiden kehittämisestä.

Tommilla on kokemusta työskentelystä monenlaisten organisaatioiden kanssa, näihin kuuluvat muun muassa monikansalliset yritykset sekä suuret julkisen sektorin asiakkaat. Hän osaa kerätä tietoa eri sidosryhmiltä nopeasti ja tehokkaasti, ja dokumentoi asiakasorganisaatioiden tarpeet ja vaatimukset taidokkaasti.

Tommi on perehtynyt KPMG Powered -toimintamalliimme, jonka avulla luomme asiakkaillemme johtavien käytäntöjen mukaisia ratkaisuja ja yhdistämme ne uusimman teknologian hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä.