Essi Paunisaari

Sustainability Assistant Manager

KPMG Suomi

Essi on vastuullisuusraportointiin erikoistunut asiantuntija. Hänellä on laajaa osaamista mm. parhaista kansainvälisistä raportointikäytännöistä, olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelystä sekä vastuullisuustietojen varmennuksesta. Essi on kokenut neuvonantaja vastuullisuusstrategioiden ja -tiekarttojen ja hallintotapojen saralla.

Essi is a management consulting professional specialized in sustainability reporting. She has broad experience about leading international reporting practices, assessment of material ESG topics and assurance of ESG information, amongst other things. She is skilled at consulting sustainability strategies and roadmaps as well as ESG governance practices.

  • Kestävä kehitys
  • Yritysvastuuraportointi
  • KTM, Uppsalan yliopisto & KTM, Vaasan yliopisto

Julkaisut