Jussi Ollila

Director, Sustainable Finance & Corporate Sustainability

KPMG in Finland

Jussilla on laaja kokemus kestävän kehityksen sisällyttämisestä liiketoimintastrategioihin ja –prosesseihin, uusien kestävien liiketoimintamallien luomisesta ja organisaatioiden toimintamallien uudistamisesta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eri teollisuudenaloilta. Liikkeenjohdon konsultoinnin uransa aikana hän on keskittynyt kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen, regulaatiomuutosten tehokkaaseen hallintaan ja kilpailukyvyn edistämiseen.

Jussi has a thorough experience in integrating sustainability into corporate strategies and processes, developing new sustainable business models and renewing organisations’ operating models. Jussi holds over 20 years of management experience from different industries. Since the beginning of his management consultancy career, he has focused on sustainable business development, regulation change management and increasing competitiveness.