Jussi Nikander

Asiantuntija, People & Change

KPMG Suomi

Jussi toimii KPMG:llä johtamisen kehittämiseen keskittyvässä People & Change -palveluryhmässä projektipäällikön tehtävissä.

Jussi johtaa KPMG:llä selvitys- ja kehittämishankkeita, joissa on tarvetta yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärryksen lisäämiselle, päätösten ja toteutettujen toimenpiteiden hyvinvointivaikutusten arvioinnille tai toimintaprosessien ja organisaatiorakenteiden kehittämiselle. Jussin mielenkiinnon kohteena ovat hyvinvointiin liittyvät rakenteet ja prosessit, mielekkään työelämän edellytysten edistäminen ja asiakasprosessien vaikuttavuus. Jussille tutuinta työkenttää ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät toimialat sekä julkissektorin palvelujen kehittäminen.