Jerellä on laajaa kokemusta teknologiaregulaatiosta sisältäen datan hyödyntämisen vaatimustenmukaisuuden varmistamisen.

Jerellä on usean vuoden kokemus teknologiaoikeutta koskevasta konsultoinnista. Jere on kerännyt laajan kokemuksen tietosuojaoikeudesta, teknisestä tietoturvasta, teknologioiden vaatimustenmukaisuuden arvioinneista ja riskienhallinnan projekteista. Jerellä on myös kokemusta älykkään automaation vaatimustenmukaisuuden arvioinneista ja riskienhallinnan projekteista. 

Jeren tiimi avustaa sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin organisaatioita vastaamaan tietosuojavaatimuksiin tehokkaasti samalla mahdollistaen organisaation toiminnan jatkumisen ja kehittämisen oikeudelliset reunaehdot huomioiden. KPMG:n lakipalveluiden yhteistyö KPMG:n teknisten asiantuntijoiden kuten tietoturva-asiantuntijoiden ja data-analyytikoiden kanssa takaa laaja-alaisen lähestymistavan projekteihin.