Jan Ljungman

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Jan toimii KPMG:llä sopimus-, -kilpailu- ja yhtiöoikeudellisena asiantuntijana. Erityisvastuualueena Janilla on kilpailu- ja julkisten hankintojen sääntelyyn sekä IT-oikeuteen liittyvät tehtävät, kuten muun muassa sopimusten valmistelu ja neuvotteluihin osallistuminen, oikeudellisena asiamiehenä toimiminen tuomioistuinkäsittelyissä ja asiantuntijaselvitysten laatiminen. Janilla on osaamista vaihtelevista ja vaativista oikeudellisista tehtävistä kuten viime aikoina erityisesti julkisen sektorin yhtiöittämisten läpivientiin liittyvistä järjestelyistä. Osana tätä työtä Jan on selvittänyt muun muassa kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukisääntelyä koskevia erityiskysymyksiä. Lisäksi Jan avustaa asiakkaita haastavien julkisten hankintojen kilpailutuksissa sekä hankintoja koskevissa valituskäsittelyissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

  • Lakipalvelut
  • Veropalvelut
  • Varatuomari, Helsingin käräjäoikeus, Oikeustieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto (OPH kelpoisuus), Juris Kandidat, Stockholms Universitet

  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

  • Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys ry