Antin intohimona on toiminnan, ihmisten osaamisen ja johtamisen jatkuva kehittäminen sekä turvallisuuden ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti.

Antti haluaa tuoda kokemuksensa johtamisesta, kokonaisturvallisuuden hallinnasta ja ihmisten kehittämisestä osaksi asiakkaidensa liiketoiminnan jatkuvaa parantamista. Edellä mainittujen toimintojen tulee oltava osa organisaation kaikkea toimintaa ja näkyä jokaisella osa-alueella.

Antilla on pitkä kokemus turvallisuuden, ihmisten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisestä sekä hankejohtamisesta turvallisuus- ja puolustussektorilla. Hän on johtanut erilaisia suuria turvallisuushankkeita ja -projekteja sekä Puolustusvoimissa, muualla valtionhallinnossa, että yksityisellä sektorilla niiden ensimmäisistä ideoinnista aina käyttöönottoon saakka. Antti uskoo voimakkaasti toiminnan kehittämisen, ihmisten hyvän johtamisen, kouluttamisen ja valmentamisen olevan oleellinen osa organisaatioiden keskeistä toimintaa, mikä parantaa organisaatioiden kykyä tehdä ydintehtäviään sekä niiden kokonaisturvallisuutta. Antti tuo laajan kontaktiverkostonsa kautta osaamistamme ja kontakteja asiakkaidemme käytettäväksi.