Kirsi on toiminut KPMG:llä tilintarkastajana vuodesta 2001 alkaen ja vuodesta 2016 alkaen erilaisissa johtotehtävissä muun muassa tilintarkastusliiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä sekä KPMG Oy Ab:n hallituksen jäsenenä.

Kirsillä on laaja-alainen kokemus kansainvälisten pörssiyhtiöiden tarkastusten johtamisesta eri toimialoilla. Hänellä on vankka kokemus niin pörssiyhtiöiden liiketoimintaprosesseista, raportointirakenteista ja sisäisen valvonnan järjestelyistä kuin yritysjärjestelyistä ja erilaisten pääomamarkkinaprojektien läpiviemisestä tarkastusasiakkaissamme.