Jussi toimii kansainvälisen verotuksen veroasiantuntijana.

Jussi toimii Multinational Entities -asiakkuuksien vetäjänä ja vastaa näille asiakkaille tarjottavien palvelukokonaisuuksien kehittämisestä. Asiakkaat arvostavat erityisesti Jussin kokemusta yrityksen sisäisistä rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä, kansainvälistymisestä sekä kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamisesta. Lisäksi hän on toiminut useissa merkittävissä yritysjärjestelyissä kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijana. International Tax Review on arvioinut Jussin yhdeksi Suomen johtavista veroriitojen asiantuntijoista.