Julia työskentelee palvelumuotoilijana sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäjänä Digital Platforms -yksikössä, jossa hän myös johtaa Business Design -tiimiä.

Hänellä on kokemusta asiakaslähtöisestä kehityksestä niin start upeissa kuin suurissa kansainvälisissä yrityksissä. Julialla on monipuolista kokemusta asiakaslähtöisistä kehitysprojekteista sekä palvelumuotoilun metodeista, joita hän on ollut myös jalkauttamassa osaksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessia. Hän osaa yhdistää palvelumuotoilun eri vaiheiden hyödyt osaksi liiketoiminnan tavoitteita parantaakseen yrityksen markkinapositiota, käyttäjäkokemusta sekä arvontuottoa läpi sidosryhmien. Julialla on osaamista myös kansainvälisessä ympäristössä asuttuaan seitsemän vuotta ulkomailla töiden ja opiskelujen kautta kuudessa eri maassa. Hänellä on kaksi maisterintutkintoa kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä kansainvälisestä markkinoinnista. Julia on tavoitekeskeinen ammattilainen, joka uskoo vahvasti asiakaslähtöisen kehityksen metodeihin.