Mira on erikoistunut työoikeuden ja liikejuridiikan kysymyksiin.

Mira on työskennellyt työoikeuden ja liikejuridiikan asiantuntijana KPMG:llä lähes kymmenen vuoden ajan. Hänen työtehtäviinsä kuuluu laaja-alainen asiakkaiden työoikeudellinen neuvonta sekä erilaiset yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvät tehtävät.  Mira hoitaa ja koordinoi monipuolisia ja haastavia työoikeudellisia toimeksiantoja ja hänelle on kertynyt laaja kokemus asiakkaiden konsultoinnista työoikeuden eri osa-alueilla (mm. työ- ja johtajasopimukset, TES-kysymykset, liikkeen luovutukset, työsuhteen päättämiset, työsuhderiidat ja yhteistoimintaneuvottelut). Lisäksi Miralla on kattava kokemus erilaisista yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Hän on osallistunut myös yrityskauppaprosesseihin ja legal due diligence -tarkastuksiin sekä toiminut luennoitsijana työoikeuteen liittyvissä KPMG:n seminaareissa.
 

Koulutus ja tutkinnot: Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto

Akkreditointi: Asianajajatutkinto, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja