Mårten Ingman

Advisory Director, Finance Strategy & Transformation

KPMG Suomi

Mårten työskentelee KPMG:llä neuvontapalvelujen asiantuntijana erityisesti suurille ja keskisuurille asiakkaille. Hän vastaa konserniraportointijärjestelmiin (Enterprise performance management, EPM) liittyvistä palveluista, sisältäen myös ESG-raportoinnin dataprosessit. Hänellä on laaja kokemus taloushallinnon, talousjärjestelmien, rahoituksen ja sisäisten kontrollien aloilta.

Mårten on toiminut Interim CFO-toimeksiannoissa, talouden EPM-järjestelmien valinta- ja implementointiprojekteissa ja rahoitustoimintojen kehitysprojekteissa. Hänellä on kokemusta lisäksi johdon raportoinnin ja laskentamallien kehittämisestä.

Mårtenilla on yli vuosikymmenen kokemus talousjohdon tehtävistä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Lisäksi hän omaa KHT-tilintarkastajaroolinsa ja aikaisemman Group Controller -roolinsa kautta laajan konsernilaskennan ja IFRS-tuntemuksen.

Mårtenin kokemus kattaa kaikki talousjohdon keskeiset osa-alueet: konsernilaskennan, sisäisen ja ulkoisen laskennan, rahoituksen ja käyttöpääoman optimoinnin sekä kassavirtaennusteiden laadinnan, liiketoimintaprosessien, talousjärjestelmien kehittämisen, yritysjärjestelyt, tiedolla johtamisen, sisäisen valvonnan ja kontrollien kehittämisen.