Mika Honkanen

Head of Employment Law (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Mika työskentelee työoikeuden asiantuntijana KPMG:n lakipalveluissa ja vastaa KPMG:n työoikeusryhmän palveluiden tuottamisesta. Hänellä on 15 vuoden käytännön kokemus työsuhteisiin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta, lomautus- ja irtisanomismenettelyistä ja työsuhderiidoista. Mika toimii asiakkaidensa työoikeudellisena neuvonantajana työsuhteen koko elinkaareen liittyvissä kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan ovat työsuhteisiin liittyvät erimielisyystilanteet ja sovintoneuvottelut sekä työsuhderiidat tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä.

  • Lakipalvelut
  • Varatuomari, Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto

  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

  • Suomen Lakimiesliitto Ry