Juha Huuskonen

Julkishallinnon tilintarkastus

KPMG Suomi

KHT- ja JHT-tilintarkastaja, Julkishallinnon tilintarkastus

Juhan erityisosaamista ovat kuntasektorin tilinpäätöskäytäntöjen, hallinnon ja konsernikysymysten tuntemus. Tilintarkastuskokemusta Juhalla on kuntasektorin lisäksi laaja-alaisesti yliopistoista, valtionhallinnosta sekä yritys- ja säätiökentästä.

Asiakasprojekteissa Juhan vahvuutena on ratkaisuhakuinen toimintatapa, jossa monimutkaisiin kysymyksiin haetaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kollegojen ja asiakkaiden parissa hänet tunnetaan yhteistyökyvystä ja selkeästä viestinnästä.


Osaamisalueet: Tilintarkastus, varmennus, julkishallinto

Koulutus ja tutkinnot: HM, Tampereen yliopisto

Akkreditointi: KHT- ja JHT-auktorisoinnit