Benjamin on keskittynyt kiinteistö- ja rakentamisjuridiikkaan. Hänellä on useiden vuosien kokemus erilaisista kiinteistö- ja rakentamisjärjestelyistä sekä sopimus- ja yhtiöoikeudesta. Benjamin on toiminut avustajana useissa vaativissa ja laajoissa kiinteistökehityshankkeissa, rakentamis- ja infrastruktuurihankkeissa, kiinteistötransaktioissa sekä yrityskaupoissa. Hän on avustanut niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin kiinteistönomistajia, rakennuttajia, urakoitsijoita ja sijoittajia hankkeiden koko elinkaaren ajan.

Benjaminilla on vahva osaaminen kiinteistö- ja rakentamishankkeiden sopimusten neuvotteluista, maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä yhtiöoikeudesta ja due diligence -tarkastuksista. Ennen KPMG:lle siirtymistään Benjamin työskenteli yhdessä Suomen johtavista asianajotoimistoista kiinteistö- ja rakentamisjuridiikan sekä yrityskauppojen asiantuntijana.

  • Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto; Oikeusnotaari, Åbo Akademi.

  • Suomen Lakimiesliiton jäsen; Nuoret Lakimiehet ry; Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry.