Johanna Gråsten

Audit & Assurance Director, KHT-tilintarkastaja

KPMG Suomi

Johanna vastaa KPMG Jyväskylän toimistosta. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus sekä kotimaisten että ulkomaisten eri toimialoilla toimivien yritysten ja konsernien tilintarkastuksista, raportoinnista, taloushallinnon neuvonnasta ja verosuunnittelusta.

Lisäksi hän on avustanut asiakkaita konsernirakenteen suunnittelussa ja konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksissä. 

Joustavuus, tavoitettavuus ja kustannustehokkuus ovat Johannalle tärkeitä työtä ohjaavia periaatteita.