Miina on erikoistunut julkisen hallinnon lakipalveluihin.

Miinan erikoisosaamistansa on julkisen hallinnon kansallinen datasääntely, EU:n datasääntely, sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva tietosuoja, teknologiaregulaatiot sekä sääntöpohjaista automaatiota koskeva sääntely.

Miinan tehtävänä on selvittää ja arvioida viranomaisten, julkisen sektorin lukuun toimivien tai julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden vaatimuksenmukaisuutta tiedon ja järjestelmien elinkaaren eri vaiheissa. Hän on kiinnostunut työskentelemään monipuolisesti ja monialaisesti erilaisissa julkisen hallinnon informaatio-oikeutta koskevissa projekteissa.

Ennen KPMG:tä Miina on työskennellyt useamman vuoden julkisen hallinnon erilaisissa tiedonhallinnan ja tiedon hyödyntämisen projekti- ja kehittämistehtävissä. Kehittämistehtävissä hänen vastuullaan on ollut mm. Terveyskylä-hankkeen sosiaalityön digitaalisten palveluiden valtakunnallinen koordinointi ja sähköisten palveluiden kehittäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) hän on vastannut sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterikokonaisuuden tilastoinnista, raportoinnista ja kehittämisestä asiakastietolain ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Valtiovarainministeriössä Miina on työskennellyt hallitusohjelmahankkeessa, jossa hän on vastannut tiedon yhteentoimivuuden kansallisesta kehittämisestä ja osallistunut ministeriön tiedonhallintalain lakisääteisten yhteentoimivuuden ohjaustehtävien valmisteluun.