Laura Alho

Teknologiakonsultoinnin neuvontapalvelut

KPMG Suomi

Laura vastaa perhe- ja kasvuyrityssegmenttiin kuuluvien asiakkaidemme teknologiakonsultoinnin palveluista.

Lauralla on laaja-alainen kokemus tietohallinnon kehittämisestä, tehostamisesta ja yhteensovittamisesta liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin liittyen. Hän on tukenut sekä auttanut asiakkaitamme ratkaisemaan kehitystarpeitaan erityyppisin digitaalisin ratkaisuin ja toimintamallein. Lauralle oleellista on asiakkaan kuunteleminen, palveluiden sovittaminen asiakkaan tarpeisiin mutta myös asiakkaan haastaminen sekä erilaisten vaihtoehtoisten näkökulmien esittäminen.