Yhdysvaltojen hallinto on asettanut satoja uusia talouspakotteita Venäjää vastaan. Pakotteet kohdistuvat organisaatioihin, joiden avulla Venäjä on kiertänyt aiempia pakotteita.

Viimeisin pakotepaketti sisältää satoja uusia pakotteita, muun muassa kymmeniin yhtiöihin, joiden kotipaikka on Kiinassa ja Hong Kongissa. Kyseessä on toistaiseksi laajin toimenpide kiinalaisyhtiöitä kohtaan Venäjän sodan aikana. Julkistettujen pakotteiden kohteena on  myös kohteita EU:n alueella.

Miksi pakotteiden seuranta ja noudattaminen on tärkeää?

Huolimattomuudesta pakotteiden seurannassa saattaa olla yritykselle merkittävää haittaa imagollisesti tai liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Finanssilaitoksilla on merkittävä rooli pakoteseurannan onnistumisessa.

Pakotteet voivat kohdistua yrityksiin ja yksityishenkilöihin hyvin nopealla aikataululla. Välttääkseen seuraamussakot sekä mainehaitat, on yritysten tärkeää huomioida kykynsä mukautua sanktioihin niiden voimaan tullessa nopeasti ja tehokkaasti.

Pakotteet nostavat esiin myös tosiasiallisien edunsaajien selvittämisen tärkeyden. Jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaidensa todelliset edunsaajat sekä tiedot heidän henkilöllisyyksistään. Mikäli prosesseissa ei ole otettu huomioon omistusketjun selvittämistä, saattaa yritys hyvin nopeasti syyllistyä pakotteiden noudattamatta jättämiseen.

Miten KPMG voi auttaa?

  • Neuvonanto pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Pakoteriskiarvion laatiminen
  • Yrityksen suojaaminen pakotteiden seurannassa
  • Pakote ”screenaus” – asiakaskannan tai kauppakumppaneiden jatkuva seuranta tai one-off tarvittavalla laajuudella
  • mahdollisten osumien käsittely, tulkinta ja toimenpiteiden suunnittelu
  • Pakoteseurannan optimointi ja seurantajärjestelmän valinnassa neuvonta

Kuuntele myös podcast-jaksomme "Mitä jokaisen tulisi tietää pakotteista ja keitä pakotteet koskevat?" täältä.