Yhdistyspäättäjä – tavaramerkillä suojaat yhdistyksesi nimen ja tunnukset väärinkäytöltä

Suojaamaton nimi tai tunnus voidaan jopa menettää.

Suojaamaton nimi tai tunnus voidaan jopa menettää.

Yhdistyksen nimi luo vain heikon suojan väärinkäytöksiä vastaan ja estää lähinnä perustamasta samannimistä yhdistystä. Yhdistyksen virallisesta nimestä eroavat yhdistyksen markkinoinnissa, viestinnässä tai muutoin julkisuudessa käyttämät nimet ja tunnukset eivät tuota edes yhdistyksen nimeen verrattavaa suojaa. Tavaramerkki on tehokas tapa suojautua yhdistyksen viralliseen nimeen tai muuhun toiminnassa käytettyyn tunnukseen kohdistuvia väärinkäytöksiä vastaan.

Tavaramerkki suojaa oikeudettomalta käytöltä

Tavaramerkki on yksinkertainen ja kustannustehokas keino suojata yhdistyksen mainetta, tunnettuutta ja brändiä markkinoilla. Tunnettujen nimien, logojen ja tunnusten imitointi ja jäljittely on entistä yleisempää, kun erilaiset toimijat pyrkivät oman asemansa parantamiseen, ja oikeudetta pääsemään osaksi muiden tahojen tunnettuuden ja liikearvon eteen tekemistä, usein merkittävistä ponnisteluista ja panostuksista.

Jatkuvana riesana ovat myös erilaiset disinformaatio- ja misinformaatiokampanjat, joissa yhdistysten tunnettuja nimiä ja tunnuksia hyödynnetään suoranaisten valheiden ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen. Lisäksi laillisten toimijoiden hyvää imagoa käytetään hyväksi esimerkiksi tietojen kalastelussa ja muuhun rikolliseen hyötyyn tähtäävässä lainvastaisessa toiminnassa.

Laajaa mainetta ja tunnettuutta nauttivat yhdistykset herättävät herkästi myös muiden mielenkiinnon ja ovat siten alttiimpia väärinkäytöksille. Yhdistysten onkin suositeltavaa suojata oikea-aikaisesti sekä nimensä että keskeiset tunnuksensa tavaramerkkirekisteröinneillä väärinkäytöksiä ja oikeudetonta hyödyntämistä vastaan. Suojaaminen on sitä tärkeämpää, mitä tunnetummasta yhdistyksestä ja laajemmasta yhdistyksen harjoittamasta kaupallisesta toiminnasta ja yhteistyöstä on kyse.

Nimen ja tunnusten käyttö elinkeinotoiminnassa

Nimien ja tunnusten suojaamista koskeva kysymys on relevantti monenlaisille yhdistyksille. Vaikka kyse olisi aatteellisista yhdistyksistä, niiden toiminnassa usein käytetään yhdistyksen virallista nimeä, kutsumanimeä tai muita tunnuksia tavaramerkinomaisesti elinkeinotoiminnassa.

Elinkeinotoiminnan käsite ymmärretään asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaan laajasti ja on katsottu, että merkkiä on käytetty tavaramerkinomaisesti elinkeinotoiminnassa mm. silloin, kun sitä on käytetty taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis ole käytetty täysin yksityisesti. Edellytyksenä ei ole varsinainen voiton tavoittelu, vaan taloudellinen hyöty voi ilmetä esimerkiksi maineen, tunnettuuden ja liikearvon lisääntymisenä markkinoilla erilaisten kampanjoiden ja yhteistyökuvioiden myötä. 

Yhdistyslaki ei suojaa elinkeinotoiminnassa

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen nimen tulee selvästi erottua rekisterissä ennestään olevista yhdistysten nimistä, minkä lisäksi nimi ei saa olla harhaanjohtava. Sen sijaan yhdistyslaissa ei ole säännöksiä yhdistyksen nimen sekoitettavuudesta kaupallisiin tunnuksiin, kuten tavaramerkkeihin tai toiminimiin nähden.

Toisin sanoen yhdistys ei voi pelkän yhdistysrekisterissä olevan nimikirjauksen perusteella kieltää muita käyttämästä samaa nimeä tai tunnusta markkinoinnissa tai muutoin kaupallisesti. Toisin kuin tavaramerkki tai toiminimi, pelkästään yhdistysrekisteriin merkitty nimi ei anna yhdistykselle yksinoikeutta nimensä käyttämiseen. Suojaa vailla ovat lähtökohtaisesti myös muut yhdistyksen käyttämät rekisteröimättömät tunnukset, kuten logot ja sloganit.

Nimet, merkit ja tunnukset on suositeltavaa suojata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen niiden julkistamista ja käyttöönottoa. Aikaprioriteettisäännön mukaisesti etusija annetaan aikaisimmalle oikeusperusteelle ja muiden rekisteröimiin tunnuksiin on vaikea ja kallista puuttua jälkikäteen. Ensimmäisenä toimivan asema on vahvin ja hidastelija ottaa riskin tunnettuuden eteen tehdyn työn menettämisestä sekä oman toimintavapauden rajoittumisesta. Pahimmassa tapauksessa tunnus päätyy kilpailijan tai vihamielisen tahon käyttöön.

Kotimaisesta oikeuskäytännöstämme löytyy mm. tapaus, jossa eduskuntapuolue joutui useita vuosia jatkuneeseen kiistaan, jossa puolueen entinen jäsen haki Patentti- ja rekisterihallitukselta tavaramerkkirekisteröintiä puolueen pitkään käytössä olleeseen tunnukseen. Vaikka asia useiden viranomais- ja tuomioistuinvaiheiden jälkeen päättyi puolueen kannalta edullisesti, voidaan todeta, että tapaus olisi ollut estettävissä, jos kyseinen tunnuksen suojaamisesta tavaramerkillä olisi oikea-aikaisesti huolehdittu.

Tavaramerkin rekisteröinti kannattaa aina

Tavaramerkki voi olla sana, kuva, kuvio, slogan, ääni, väri tai näiden yhdistelmä. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kerrallaan ja sen voi uudistamalla pitää voimassa määräämättömän ajan. Tavaramerkin rekisteröinti mahdollistaa myös ®-symbolin käytön tavaramerkin yhteydessä.

Vasta rekisteröimällä tavaramerkin varmistut, etteivät muut saa käyttää samaa tai samankaltaista nimeä taikka tunnusta kaupallisesti.  Lisäksi varmistut myös siitä, etteivät muut voi kieltää sinua käyttämästä yhdistyksesi nimeä ja tunnusta. Myös verkkotunnuksen oikeudettomaan rekisteröintiin tai käyttöön voidaan puuttua tavaramerkin perusteella. Paras keino ehkäistä ongelmia on rekisteröidä tavaramerkki julkiseen tavaramerkkitietokantaan, jolloin muut näkevät, että kyseinen tunnus on jo varattu.

Tavaramerkki vahvistaa tuotteesi ja palvelusi laatumielikuvaa eli brändiä, ja on tärkeä osa aineetonta pääomaa. Tavaramerkillä on myös todellista arvoa – se on myytävissä ja lisensoitavissa. Tavaramerkin käytöstä sopiminen on keskeinen osa esimerkiksi yhteistyö-, franchising- ja lisenssisopimuksia.

Tavaramerkkiä ei myöskään pidä sekoittaa kaupparekisteriin merkittyyn toiminimeen, sillä ne suojaavat eri asioita, ja tavaramerkkisuoja on toiminimen suojaa laajempi. Tuotteiden myymiseen ja markkinointiin on vaikea tai jopa mahdotonta puuttua pelkällä toiminimellä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

 Asiantuntijamme avustavat laaja-alaisesti yhdistyksiä juridisissa asioissa.

Lauri Aho
+358 40 687 8082
Vero- ja lakipalvelut

Jyrki Kaukoranta
+358 50 413 5264
Vero- ja lakipalvelut

etunimi.sukunimi@kpmg.fi