Verkko- ja tietoturvadirektiivi koskee yhä useampaa toimijaa

Mistä on kyse ja miten sinun tulisi toimia?

Mistä on kyse ja miten sinun tulisi toimia?

Mikä ihmeen NIS2?

Direktiivin tavoitteena on saavuttaa korkeatasoinen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus EU:n alueella ja kasvattaa suojan tasoa verkko- ja tietoturvaloukkauksia, -riskejä ja -uhkia vastaan.

NIS2-direktiivin (Network and Information Security Directive, suomeksi verkko- ja tietoturvadirektiivi) mukaan jäsenvaltioiden on lisäksi velvoitettava keskeiset palveluntarjoajat sekä tietyt digitaalisten palvelujen tarjoajat kattavaan verkko- ja tietoturvallisuusriskienhallintaan ja raportoimaan palvelujaan vaarantavista turvallisuuspoikkeamista kansallisille viranomaisille.

Milloin tulee olla valmista ja ketä direktiivi koskee?

Määräaika NIS2-direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä on 17.10.2024 mennessä.
NIS2-direktiivin soveltaminen alkaa 18.10.2024.

NIS2-direktiivi vaikuttaa erityisesti toimialoihin, jotka tarjoavat kriittisiä tai olennaisia palveluja yhteiskunnalle. NIS2-direktiivi kohdistuu erityisesti sellaisiin palveluntarjoajiin, joiden toiminnan häiriöt voivat vaikuttaa vakavasti kansalaisten turvallisuuteen, talouteen tai yhteiskunnan toimintaan.

Direktiivin keskeiset vaatimukset

  • Hallinnollinen tietoturvallisuus: organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta kriittiset toiminnot kattava tietoturvallisuuden hallintamalli​.
  • Säännöllinen riskienhallintaprosessi tietoturvatyön lähtökohtana.​
  • Riittävä teknisen turvallisuuden taso ja sen mukaisesti toteutetut toimenpiteet​.
  • Tietoturvatoimenpiteiden tarkoituksena on, että organisaatiossa pystytään toteuttamaan tietoturvariskeihin suhteutettu riittävä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden taso, huomioiden muun muassa uudet teknologiat.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG toteuttaa NIS2-direktiivin vaatimuksenmukaisuuden vahvistamisen modulaarisesti kolmessa osassa​:

  • Ensimmäinen moduuli koostuu organisaation tietoturvallisuuden nykytilakartoituksesta NIS2-direktiivin vaatimuksiin peilaten. Lopputuloksena tästä syntyy raportti, jossa esitellään puutteet vaatimuksenmukaisuuteen nähden, sekä esitetään ylätason kehitysehdotukset puutteiden korjaamiseksi.​
  • Toisessa moduulissa toteutamme yhdessä organisaation kanssa toimenpidesuunnitelman puutteiden korjaamiselle, sekä avustamme organisaatiota kriittisimpien puutteiden korjaamisessa.​
  • Kolmannessa moduulissa avustamme organisaatiota toteuttamaan ei-kriittisten puutteiden korjaustoimenpiteet, jotta organisaatio saavuttaa NIS2-direktiivin vaatimuksenmukaisuuden. Osana tätä, toteutamme loppukartoituksen, jossa varmistetaan vaatimuksenmukaisuuden toteutuminen kaikkien vaatimusten osalta.​

Organisaatio voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden yhdestä tai useammasta moduulista. Toimithan ripeästi, jotta organisaatiosi täyttää direktiivin vaatimukset määräaikaan mennessä.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Ari Hyvärinen
Tietoturva-asiantuntija
+358 50 472 5192
etunimi.sukunimi@kpmg.fi