Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa sosiaaliturvaa koskevan tilastoraportin. Raportissa käsitellään EU:n sisäisen kansainvälisen liikkuvuuden vaikutuksia sosiaaliturvaan ja siihen liittyviin maksuihin. Raportista käy muun muassa ilmi, että myönnettyjen A1-todistusten määrä on kasvanut mittavasti ja niiden määrä on saavuttanut ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltävän tason. 

A1-todistus osoittaa muun muassa minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu, mistä henkilö saa erilaisia etuuksia ja mihin työnantajan tulee maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Suomessa A1-todistuksen myöntää Eläketurvakeskus. 

Komission raportissa esitetyt luvut vahvistavat asiakkailta saamaamme viestiä siitä, että kansainvälinen liikkuvuus eri muodoissaan lisääntyy entisestään. 

Rajoja ylittävän työskentelyn lisäksi liikkuvuuden valvonta on tiukentunut.  Työnantajien tulisikin viimeistään nyt varmistaa, että kansainvälisesti liikkuvien työntekijöiden kuten lähetettyjen työntekijöiden, työmatkaajien sekä etätyöntekijöiden sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan.  

Suomessa tarkennusta A1-todistusten hakemiseen lyhyille matkoille

Myös Suomesta myönnettyjen A1-todistusten määrä on kasvussa. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan A1-todistusten määrä kasvoi vuonna 2023 yli kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Jyrkkä kasvu johtui Eläketurvakeskuksen arvion mukaan pääasiassa siitä, että ETK antoi tammikuussa 2023 ohjeistuksen hakea A1-todistusta myös lyhyille kokous- ja liikematkoille. Tätä linjausta on sittemmin lievennetty ja  täsmennetty:  lyhyille kokous-, työ- ja virkamatkoille ei ole tarpeen hakea A1-todistusta, ellei vastaanottajamaa tiedettävästi edellytä sitä. 

Rakennusalalla tiukempi valvonta

Vaatimukset esittää A1-todistus ovat myös osin toimialariippuvaisia. Työnantajien on hyvä huomioida, että esimerkiksi rakennusalalla  A1-todistus vaaditaan usein jo yhdenkin työskentelypäivän takia ja todistus voi olla edellytyksenä ylipäätään työmaalle pääsyyn. 

Miten voimme auttaa?

Kansainvälisen työskentelyn tilanteet ovat usein haastavia muun muassa sovellettavan lainsäädännön, erilaisten lupien ja ilmoitusten vuoksi. Neuvomme mielellämme kaikkiin kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyen. 

Jos kaipaat uusia näkökulmia kansainvälisen liikkuvuuden kysymyksiin, tervetuloa ensi viikolla järjestämäämme KPMG Global Mobility Fair –tapahtumaan keskustelemaan ja verkostoitumaan asiantuntijoidemme ja tiimimme kanssa! Pääset ilmoittautumaan tapahtumaan täältä