Tehokas talousraportointiprosessi käyttöösi KPMG:n tuella ja Adran teknologialla

Optimoi kirjanpidon katkon prosessit tarkasti ja vaivattomasti.

Optimoi kirjanpidon katkon prosessit tarkasti ja vaivattomasti.

Vaatimukset liiketoiminnoille ovat jatkuvassa muutoksessa, ja organisaatioilla on jatkuva tarve ylläpitää ja kehittää kilpailukykyisiä prosesseja. KPMG tekee kattavasti teknologiayhteistyötä ja auttaa asiakkaita valitsemaan käyttöönsä yrityksen tarpeisiin soveltuvan teknologian. Tuellamme asiakkaamme onnistuvat parantamaan talouden prosesseja ja saavuttamaan seuraavan tason liiketoiminnan ohjaamisessa.

Yksi avaintekijä onnistumisessa on tilinpäätöksen ja kauden katkon sujuva ja tarkka toteuttaminen tehokkaat sisäiset kontrollit huomioiden. Verrattuna muihin Pohjoismaihin monelta suomalaiselta keskisuurelta yritykseltä puuttuvat vielä työkalut kauden katkon vaivattomampaan ja laadukkaampaan toteutukseen. Adra by Trintech nousee vaihtoehdoista esiin tehokkaana ja monipuolisena kirjanpidon kauden katkon työvälineenä, joka tarjoaa lukuisia etuja organisaatioille. Seuraavassa hyötyjä on esitelty tarkemmin. 

Kuusi syytä panostaa tehokkaaseen talousraportointiprosessiin

woman working on a laptop

1. Ajansäästö ja tehokkuus


Digitalisaation ydin on datassa - liiketoimintatiedon hyödyntämisessä. Nykyaikainen tietohallinto tuntee toiminnan kokonaiskuvan, pitkät arvoketjut ja niissä hyödynnettävän datan. Tietohallinto voi tarjota liiketoiminnalle ratkaisuja datan hallintaan ja hyödyntämiseen innovatiivisella, kilpailuetua tuottavalla tavalla.

2. Tarkkuus ja virheettömyys


Manuaalisten työvaiheiden väheneminen sekä standardoidun ja dokumentoidun työtavan soveltaminen madaltavat virheiden mahdollisuutta. Adran taloushallinnon ratkaisu auttaa tarkan ja yhdenmukaisen kirjanpidon sekä tilinpäätöksen laatimisessa.


girl looking at laptop
lady employee working

3. Kokonaisvaltainen näkymä ja reaaliaikainen tieto


Adra mahdollistaa kirjanpidon kauden katkon tietojen integroinnin yhteen paikkaan. Tämä antaa taloushallinnon tiimille kokonaisvaltaisen näkymän kirjanpidon ja kauden katkon työvaiheista ja tilanteesta, tukien myös yhtiön sisäisten kontrollien järjestämistä. Työvaiheita voidaan allokoida ja kauden sulkemisen tilannetta seurata reaaliaikaisesti.

a sitting man and a standing woman

4. Yhteistyö, viestintä ja hyväksynnät


Tiimityöskentely toimii olennaisena osana Adraa. Työkalu mahdollistaa ja helpottaa yrityksen taloushallinnon parissa työskentelevien ja muiden osastojen välistä viestintää ja yhteistyötä, mikä on kriittistä kirjanpidon kauden katkon sekä tilinpäätösprosessin sujuvuudelle ja onnistumiselle. Adra tukee myös hyväksyntäprosessin hallintaa ja dokumentaatiota, jolloin manuaalista hyväksyntäkäytäntöä ei tarvita.

5. Kustannustehokkuus


Adra on kevyesti käyttöönotettavissa ja sen käyttö sekä ylläpito on edullista. Järjestelmän nopean käyttöönoton jälkeen määrityksiä voidaan myös muuttaa ja päivittää tarpeen mukaan itsenäisesti taloushallinnon tiimin kesken ilman konsulttiriippuvuutta.

smiling colleagues
office meeting women

6. Yksi kokonaisratkaisu


Adra by Trintech tarjoaa kattavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kauden sulkemisen ja tilinpäätösprosessin hallintaan. Sen avulla parannetaan sulkemisprosessin tehokkuutta, vähennetään ikäviä yllätyksiä ja virheiden riskiä sekä varmistetaan kirjanpidon ja tilinpäätösraporttien laatu ja tarkkuus.

Adra Matcherin avulla voit:

  • Täsmäyttää suuretkin transaktiovolyymit automaattisesti ja keskittyä ainoastaan poikkeamien käsittelyyn.
  • Toteutat helposti ja dokumentoidusti tase-erien täsmäytykset sekä tase-erittelyiden laatimisen. Adra Matcherilla täsmäytetyt transaktiot siirtyvät automaattisesti Adra Balanceriin.
  • Allokoit kirjanpidon ja tilinpäätösprosessin työt tehokkaasti ja ohjeistetusti tiimin kesken.

Miten KPMG voi auttaa?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kerromme mielellämme lisää closing-prosessin tehostamisesta sekä arvioimme yhdessä kanssanne, kuinka kehittää muutkin taloushallinnon prosessinne optimaalisiksi.