• 1000

Amount B koskee myyntiyhtiöiden siirtohinnoittelun yksinkertaistamista. Se on markkinointi-, jakelu- sekä agenttitoimintojen markkinaehtoperiaatteen yksinkertaistamis- ja virtaviivaistamisharjoitus, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen tapa määrittää edellä mainittujen toimintojen markkinaehtoinen hinnoittelu. Toisin sanoen Amount B:n tavoitteena on määrittää standardoidut liikevoittotasot sen soveltamisalaan kuuluville yrityksille.

Myyntiyhtiöiden siirtohinnoittelumielessä hyväksyttävä liikevoittotaso määritetään perinteisen benchmark-analyysin sijasta kaavamaisella hinnoittelumatriisilla hyödyntäen globaalia dataa erilaisista jakeluyhtiöistä. Hyväksyttävät tuottotasot tarkistetaan OECD:n määrittelemästä matriisista, jossa tuottotasot vaihtelevat toimialoittain ja operatiivisen liiketoimintavarallisuuden mukaan. 

Pienimmätkin konsernit ovat mukana soveltamisalassa

Amount B:ssä ei ole liikevaihtorajaa, eli pienimmätkin konsernit ovat mukana sen soveltamisalassa. Muutos tulee koskemaan siis kaikkia konserneja, joilla on agenttina, täyden tai rajoitetun vastuun myyntiyhtiönä toimivia myyntiyhtiöitä kahden eri valtion alueella, jotka myyvät tavaroita.  Huomattavaa on, että lopullisessa ohjeistuksessa digitaaliset hyödykkeet, palvelut ja commodity myynti on suljettu soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi muut kuin myyntitoiminnot ovat soveltamisalan ulkopuolella.

Tuoreimmassa OECD:n ohjeistuksessa myös paljon puhuttaneet paikalliset hinnoittelumatriisit ovat jääneet pois sääntelykehyksestä. Tämä tarkoittaa, että eri maiden viranomaiset eivät voi soveltaa maakohtaisia matriiseja myyntiyhtiöisen sijaintivaltioissa.

Valtioilla päätösvaltaa soveltamisessa

Helmikuussa 2024 julkaistu ohjeistus tarkentaa kuitenkin, että valtiot voivat itse määrittää, sovelletaanko Amount B lähestymistapaa soveltamisalan mukaisiin yhtiöihin sen lainkäyttöalueella. Lisäksi valtiot saavat itse päättää, onko Amount B:n soveltaminen vapaaehtoisia vai pakollista.

Jos soveltaminen on vapaaehtoista, voidaan myyntiyhtiöille määrittää markkinaehtoinen tuottotaso perinteisten benchmark-analyysien perusteella. Jos soveltaminen puolestaan tulee pakolliseksi, katsotaan Amount B:n määrittävän markkinaehtoisen tuottotason myyntiyhtiöille.

Asiassa huomionarvoista kuitenkin on se, että tietyn valtion valitsema tulkintalinja ei sido niitä transaktioiden vastapuolia, jotka sijaitsevat sellaisessa valtiossa, jossa on päätetty olla soveltamatta Amount B:n mukaista lähestymistapaa. OECD:n ohjeistuksen lopullinen muotoilu tuleekin väistämättä johtamaan tilanteeseen, jossa eri valtioiden erilaiset tulkinnat lisäävät epävarmuutta kansainvälisessä verotuksessa ja todennäköisesti myös veroriitoja.

Amount B:n soveltamisala astuu voimaan tilikausina, jotka alkavat 1.1.2025 tai myöhemmin.

Miten KPMG voi auttaa

KPMG:n kansainvälisen verkoston avulla pystymme seuraamaan Amount B säännösten maakohtaista implementointia ja avustamaan teitä vaikutusarviointien tekemisessä.

Olkaa yhteydessä asiantuntijoihimme, jos haluatte keskustella tuoreesta OECD:n Amount B julkaisusta tai tehdä alustavaa vaikutusarviointia konserninne osalta.