KPMG toteutti yhdessä HUSin kanssa digihoitopolkujen taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnin

KPMG selvitti kustannushyötyanalyysin sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla HUSin kuuden digihoitopolun laadulliset sekä taloudelliset hyödyt.

KPMG toteutti HUSin kanssa digihoitopolkujen taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on tarve tehostaa tuottavuutta, jotta olemassa olevilla resursseilla voidaan hoitaa enemmän potilaita. Kehittyvät teknologiat tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille mahdollisuuksia laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tarjoamiseen. 

HUS halusi selvittää digihoitopolkujen taloudellista vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä sekä organisaation että potilaan näkökulmasta. 

Miten KPMG:n ratkaisu hyödytti asiakasta?

KPMG selvitti yhdessä HUSin kanssa kustannushyötyanalyysin ja asiantuntijahaastatteluiden avulla kuuden digihoitopolun laadulliset ja taloudelliset hyödyt. Digihoitopolkujen hoitokokonaisuuksien tehokkuuden tunnistaminen osana palvelujen kehitystyötä on merkittävässä roolissa palvelujen uudistamisessa.

Digihoitopolkujen kustannushyötyanalyysin perusteella esimerkiksi terveyslaihdutusvalmennuksen osalta arvioitiin vuonna 2023 saavutettavan noin 2,1 miljoonan euron kustannushyödyt, kun samoilla resursseilla pystytään hoitamaan suurempi joukko potilaita. Perinteisellä hoidolla perusterveydenhuollossa HUS-alueella voidaan hoitaa arviolta 30 potilasta viikossa, kun samassa ajassa digihoitopolulla voidaan tavoittaa jopa 200 potilasta.

KPMG:n ja HUSin tuottamat kustannushyötyanalyysit osoittavat, että digihoitopolkujen laajempi käyttöönotto mahdollistaa suuremman potilasmäärän hoitamisen olemassa olevilla resursseilla.

Digihoitopolkujen hyödyntäminen ja laajentaminen potilashoidossa voi tuoda merkittäviä kustannushyötyjä organisaatiolle, kun terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa ja resursseja vapautuu suuremman potilasmäärän hoitamiselle. Samalla potilaiden ajankäyttöä palveluihin voidaan vähentää, mikäli osa hoitopolusta suoritetaan digihoitopolun kautta.

Lisätietoja:

 

Toni Haapala
Finance Strategy & Transformation
+358 40 552 6412
etunimi.sukunimi@kpmg.fi