KPMG toteutti onnistuneesti ja tavoiteaikataulussa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteishankinnan digitaalisesta asiointialustasta. 

Digipalveluilla vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

Eloisan ja Siun soten tavoitteena on turvata laadukkaat ja vaikuttavat palvelut yhdenvertaisesti kaikille asiakkailleen koko toiminta-alueillaan. Digipalveluiden avulla hyvinvointialueet pystyvät kustannustehokkaalla ja tietoturvallisella tavalla tarjoamaan asiakkailleen helposti saatavilla olevat, käyttäjäystävälliset palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. 

Eloisan ja Siun soten lähtötilanteet digipalveluiden tarjoamisessa eivät olleet aivan samalla viivalla, mutta molemmat organisaatiot tunnistivat yhtenevät strategiset ja toiminnalliset tavoitteensa sähköisen asioinnin lisäämisessä ja käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden tarjoamisessa asiakkailleen. 

― Yhteisenä alusta asti kirkkaana tavoitteena oli myös löytää tavoitteisiin vastaava ratkaisu valmiina palveluna, ilman että käyttöönottoon sisältyisi kuukausien tai vuosien ohjelmistokehitysprojektia, kertoo Siun soten kehittäjäylilääkäri Kristian Taipale.  

Yhteishankinnalla vahvemmat hartiat

KPMG vastasi koko yhteishankintaprosessin läpiviennistä laatimalla ensin Eloisalle ja Siun sotelle tarvittavan yhteistyösopimuksen yhteishankintaa varten ja viemällä sen jälkeen koko hankintaprosessin onnistuneesti läpi. KPMG:n it-hankintojen asiantuntijat pitivät yhteishankinnan langat käsissään ja huolehtivat hankinnan juoksutuksesta sovitussa aikataulussa, varmistaen prosessin tärkeät päivämäärät ja aikarajat, ja että kuhunkin vaiheeseen tarvittavat aineistot saatiin valmiiksi ajallaan. 

Hankintatapana yhteishankinta puolestaan mahdollisti sen, että hyvinvointialueet sparrasivat toisiaan KPMG:n vetämissä työpajoissa sisällön ja tavoitetilan toimintaprosessien suunnittelussa.

― Kahden hyvinvointialueen asiantuntijoiden tuominen yhteisen pöydän ääreen rikastutti keskustelua ja toi varmuutta siitä, että kaikki toiminnan kannalta olennaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi tarjouspyynnössä. KPMG huolehti siitä, että kaikkien ääni saatiin kuuluville, olennaiset näkökulmat tulivat huomioiduiksi ja prosessi eteni aikataulussaan, kiittelee Eloisan digitaalisen sotekeskuksen ja avosairaanhoidon tulosaluepäällikkö Viivi Kaasinen.  

Toiveista ja tarpeista vaatimusmäärittelyksi

KPMG:n ohjauksessa hyvinvointialueet laativat alustavan hankinnan kohteen kuvauksen ja vaatimusmäärittelyn, ja kutsuivat kiinnostuneita palveluntarjoajia mukaan neuvottelumenettelyyn. 

Neuvottelumenettelyn aikana KPMG:n johdolla toimittajien kanssa käydyt keskustelut vahvistivat Eloisan ja Siun soten näkemystä digitaalisten sote-palveluiden tulevaisuudesta ja auttoivat tarkentamaan vaatimusmäärittelyä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarjouspyyntömateriaaleissa kiinnitettiin myös huomiota toimittajien kykyyn ja kokemukseen viedä tuloksellisesti läpi vastaavia käyttöönottoprojekteja. Tarjousten vertailuun sisältyi keskeisessä roolissa myös tarjottujen palveluiden käytettävyyden arviointi. KPMG:n johdolla laadittiin tarjousten vertailun pisteytysmalli, laadullisen arvioinnin määrittelyt sekä tarjousten pisteytysten perustelut huolellisesti KPMG:n juristien tuella valitusriskin minimoimiseksi. 

Hyvin johdettu hankinta etenee aikataulussa

Vaikka hankinta toteutettiinkin kahden erillisen organisaation yhteishankintana, hankintaprosessi onnistuttiin KPMG:n johdolla viemään läpi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti touko-lokakuun aikana. Molemmat hyvinvointialueet pääsivät myös käynnistämään käyttöönottoprojektinsa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. 

― Eloisan ja Siun soten projekti onkin loistava esimerkki siitä, miten hyvin johdettuna myös yhteishankinta voidaan tehdä tehokkaasti, ketterästi ja tavoitteellisesti, ja pysyä myös sovitussa aikataulussa, summaa projektista vastannut asiantuntijamme Hanna Rajala.

Lisätietoja

Liisa Kangas
+358 20 7603 452

Hanna Rajala
+358 44 4854 424

etunimi.sukunimi@kpmg.fi