ETIAS: Mitä voimme odottaa EU:n tulevalta matkustuslupajärjestelmältä?

Rajatarkastuksen ja liikkuvuuden 30:een EU- ja Schengen-maahan odotetaan muuttuvan lähivuosina, kun Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä eli ETIAS (European Travel Information and Authorization System) astuu voimaan. Kyseessä on viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu ennakkorekisteröitymisjärjestelmä, jolla pyritään ennalta selvittämään, täyttääkö henkilö maahan saapumisen edellytykset. Tulevan lupajärjestelmän tavoitteena on tehostaa EU:n ulkorajavalvontaa ja turvata vapaa liikkuvuus Schengen-alueella.

Siinä missä noin 60 maan viisumivapaudesta nauttivat kansalaiset tällä hetkellä pääsevät matkustamaan Eurooppaan enimmillään 90 päiväksi ilman ennakkotoimia, on heidän tulevaisuudessa haettava internetissä ETIAS-matkustuslupaa ennen matkaanlähtöä. Lisäksi niin ikään vuoden 2024 jälkipuoliskolla voimaan tulevaksi kaavailtu uusi EES-rajanylitystietojärjestelmä (Entry/Exit System) kirjaa maahan saapumisen ja laskee sallitun oleskelun keston.

Mikä ETIAS ja EES?

ETIAS on tarkoitettu maahan saapumista varten silloin, kuin oleskelu on lyhytaikaista, eikä matkan tarkoitus edellytä oleskelulupaa esimerkiksi työnteon vuoksi. Matkustuslupajärjestelmää käytetään ennakkotarkastuksena henkilön oleskeluun kyseisissä 30 maassa enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän ajanjakson aikana. ETIAS-matkustusluvan lisäksi viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja maastalähtö tullaan rekisteröimään uuteen EES-rajanylitystietojärjestelmään (Entry/Exit System), joka muun muassa laskee sallitun oleskelun keston ja korvaa velvollisuuden leimata passit.

Erona ETIAS:iin, EES tietojärjestelmä kirjaa myös sellaisten maiden kansalaisten saapumiset ja poistumiset, jotka kansalaisuutensa perusteella ovat velvoitettuja hakemaan Schengen-viisumia jopa lyhytkestoista vierailua varten.

Muutokset eivät siis kosketa Suomen tai muiden Schengen- ja EU-maiden kansalaisia. EU-maista Schengeniin kuulumaton Irlanti on jäämässä ETIAS-järjestelmän ulkopuolelle, kun taas EU:hun kuulumattomat Schengen-maat Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi ovat mukana.

ETIAS-järjestelmän käyttöönoton aikataulu on ollut eläväinen. Se on lykkääntynyt useamman kerran erinäisistä syistä, kuten COVID-19-pandemian vuoksi, joka on osaltaan hidastanut hyväksymisprosessia EU:ssa.  Tämänhetkisen tiedon mukaan EES otetaan käyttöön puoli vuotta ennen ETIAS:ta. Yhtenä merkittävänä tekijänä EES-järjestelmän lykkäämiselle on myös arveltu Pariisin 2024 kesäolympialaisia, jonne odotetaan arviolta 10 miljoonaa ylimääräistä matkustajaa tapahtuman ajaksi. 

Vaikka ennakoivan järjestelmän tarkoitus onkin nopeuttaa rajavalvontaa, monet EU-maat ovat ilmaisseet huolensa sen käytännön toimivuudesta ja ovat siksi myös pyytäneet huolellista tarkastusta ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tämänhetkisen tiedon mukaan ETIAS-järjestelmän odotetaan olevan toiminnassa vuonna 2025, vaikkakaan virallisia päiviä ei ole julkistettu.

Miksi ETIAS ja mitä muutos tulee merkitsemään yritysten lyhytkestoisille työmatkoille?

Tällä hetkellä Schengen-alueelle saapuvista viisumivapaista kolmansien maiden kansalaisista ei ole riittävästi tietoa. Näin Euroopan komissio perusteli vuonna 2016 ehdotustaan uudesta digitaalisesta järjestelmästä, joka kerää matkustajien tietoja mahdollisista laittomaan maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvistä riskeistä. Odotusajan rajoilla on tarkoitus lyhentyä, kun mahdolliset turvallisuusuhan aiheuttajat tunnistetaan jo ennen EU:n alueelle saapumista ja matkustuslupa voidaan tarvittaessa evätä.

Käytännössä ETIAS-matkustuslupaa haetaan täyttämällä lomake verkossa tai mobiilisovelluksen kautta. Luvan hinta tulee olemaan seitsemän euroa, ja hakemus pyritään käsittelemään muutamassa minuutissa, mikäli automaatiokäsittelyssä ei havaita virheitä ja/tai riskitekijöitä. Myönnetyn ETIAS-luvan voimassaoloaika on kolme vuotta tai kunnes hakemuksessa käytetty matkustusasiakirja vanhenee.

Yritysten viisumivapaiden kolmansien maiden lähetettyjen työntekijöiden näkökulmasta ETIAS ei muuta työviisumin tarvetta. Mikäli kohdemaan lainsäädännön mukaan työntekoon oikeutettava oleskelulupa tarvitaan, tätä haetaan jatkossakin kunkin Schengen-maan kansallisten käytäntöjen ja sääntöjen mukaan. Jos taas työntekijän syy matkustaa Schengen-maahan on esimerkiksi vain kokousta tai konferenssia varten, ja henkilö on viisumivapaan maan kansalainen, tällöin ETIAS-matkustuslupaa jatkossa tulee hakea ennen matkaan lähtöä. ETIAS-matkustuslupaa voi hakea myös nimetty kolmas osapuoli esimerkiksi asiakkaan komennuslaisen puolesta.

Esimerkiksi suomalaisille yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä viisumivapaiden kolmansien maiden kanssa, tuleva muutos tulee huomioida mahdollisten Suomeen tulevien vieraiden osalta oleskelupäivien valvonnan tehostumisella ja työmatkan ETIAS-ennakkorekisteröinnillä. Sen sijaan suomalaisyritysten työntekijöiden matkailuun Schengen-alueen ulkopuolelle ei tule muutoksia. 

Katse tulevaan

Kaiken kaikkiaan tulevat muutokset tulevat koskettamaan noin 1,4 miljardia ihmistä yli 60 viisumivapaasta maasta silloin, kun heidän matkansa suuntautuu johonkin ETIAS:in piiriin kuuluviin maihin. Uuden digitaalisen järjestelmän luominen on valtava työ, josta tulee hyötymään ensi sijassa EU:n ja Schengen-alueen ulkorajavalvonta. Toisaalta viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisille tämä tulee merkitsemään ylimääräistä vaatimusta lyhytaikaisiin oleskeluihin. Niin kauan, kun kaikille Schengen-maahantulopisteille ei ole asennettu ETIAS-valvontajärjestelmiä, EES-järjestelmää ei ole otettu käyttöön, sekä sovittu tarkemmasta testauksesta ja aikataulusta, ETIAS-matkustuslupaa ei voida panna täytäntöön.

Tekstin on kirjoittanut asiantuntijamme Laura Puhakka.