Arvonalentumistestaus ja sen seurauksena mahdollisesti tapahtuva arvonalentumisen kirjaus perustuu näkemykseen yritysten kyvystä tuottaa arvoa ja kassavirtaa tulevaisuudessa. Tämän takia arvonalentumisen kirjauksen pitäisi aina olla huolestuttava asia yrityksen ja sen tulevaisuudessa kerryttämien kassavirtojen kannalta. Jos näkemys kassavirtojen kehityksestä on aiempaa huonommalla tolalla, ei arvonalentuminen ole pelkästään tilinpäätöstekninen seikka vaan myös osoitus tulevaisuuden ongelmista.

Selvitimme pohjoismaisten pörssilistattujen yritysten arvonalentumisriskiä. Tarkoituksenamme oli selvittää, kuinka monella yrityksellä riski on korkealla ja miten riski jakautuu eri toimialojen ja maiden kesken. Laskimme kaikille pohjoismaisille pörssilistatuille yrityksille suhdeluvun mittaamaan arvonalentumisriskiä.  
 
Tarkemmat tulokset löytyvät oheisesta selvityksestä, mutta huomionarvoista on, että suhdeluku on kasvanut vuoden aikana. Kohonnut suhdeluku ja jo tänä vuonna kirjatut arvonalentumiset viittaavat siihen, että tänä vuonna arvonalentumisia saattaa kertyä paljon. 

Tutkittuja yrityksiä on yhteensä 810 ja näistä korkean riskin yrityksiä oli yhteensä 229 elokuun 2023 lopussa. Riskiyrityksiä on määrällisesti ja suhteellisesti eniten Ruotsissa. Ulkoiset merkit viittaavat samaan suuntaan Suomessa ja Ruotsissa. Sen lisäksi, että Helsingin ja Tukholman pörssit ovat pakkasella vuoden vaihteeseen verrattuna, on kummankin maan talous taantumassa. Riskittömät korot ovat kohonneet vuoden vaihteeseen nähden ja Ruotsissa inflaatio on Suomeakin korkeampaa ja heikentyneen kruunun kurssin vaikutuksia on vaikea ennustaa.

Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa yritysten tulevaisuuden näkymiin ja monilla toimialoilla tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä epävarmat. Arvonalentumistestaus on siten erittäin ajankohtainen asia tilinpäätöskauteen valmistautuessa. Myös lisääntyvä kestävyysraportointi saattaa tuoda oman lisänsä arvonalentumistestaukseen tai ainakin yhteyden siitä raportointiin. Kestävyysasioiden ja yrityksen arvon luonnin välinen yhteys pitää tuoda aiempaa selvemmin esille. 

Miten voimme auttaa?

Arvonalentumistestauksen on oltava objektiivista ja laskelmien laatimisessa tulee huomioida monia arvon alentumiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Autamme arvonalentumistestaukseen liittyvissä asioissa huolehtien kaikista laskelmien laatimiseen ja dokumentointiin liittyvistä seikoista. 

Esko Saura

Corporate Finance

+358 50 544 7738

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Jussi Kivimäki

Corporate Finance

+358 40 766 6192

etunimi.sukunimi@kpmg.fi