Tilikausi lähenee loppuaan, oletko valmis?

Tilinpäätöksen laatiminen vaatii ennakointia, joten valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Tilinpäätöksen laatiminen vaatii ennakointia.

Kalenterivuosi lähenee loppuaan, ja samoin monen yrityksen tilikausi. Tilikaudesta suurin osa on takana, ja yritykset, jotka aktiivisesti ennustavat ja seuraavat tulostaan pystyvät tietyin oletuksin ennustamaan myös tilikauden tuloksen, liiketoiminnan luonteesta riippuen. Tilintarkastajat tekevät kauden aikaisia tarkastuksia ja tilinpäätöksen aikataulusta ja inventaarioista sovitaan.

Tässä vaiheessa tilikautta sekä tuloksen että taseen ja sen erien huolellinen läpikäynti on paikallaan

Tilintarkastusta varten tulee tase-erittelyjen olla ajan tasalla. Tase-erittelyjen laadinnan yhteydessä nousevat esiin erät, jotka eivät välttämättä kuulu taseeseen tai erät, jotka voidaan järjestellä taseessa muulla tavalla.

Mikäli on tehty uusia investointeja, tulee näiden erien kirjaukset ja poistolaskenta tarkastaa. Koneista ja laitteista voi tehdä korotettuja poistoja vielä verovuonna 2023. Jos meneillään on tilikauden yli ulottuvia suurempia projekteja, voidaan miettiä, onko niitä tarpeellista osatulouttaa.

Rahoitussopimuksessa määritellään usein kovenantteja eli lainaehtojen lisäehtoja, jolloin velallinen sitoutuu toimimaan liiketoiminnassaan kovenantin asettaman rajoitteen puitteissa. Ennakoiva kovenanttien tarkastuslaskenta kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen tilinpäätöstä. Mikäli huomataan, että on olemassa riski siitä, että kovenanttimääräykset eivät täyty, voidaan asiaan reagoida jo ennen tilinpäätöshetkeä. 

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta

Tarkista onko yritys maksanut riittävästi ennakkoveroa kattaakseen verovuoden verot. Verottajalta voi hakea muutosta ennakkoveroon, mikäli sitä on maksettu liikaa tai liian vähän. Jos yritys muodostaa konsernin, tulee käydä läpi konserniyhtiöiden väliset transaktiot ja täsmäyttää ne, mikäli tätä ei tehdä juoksevasti tilikauden aikana. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeellista tai verotuksellisesti järkevää antaa konserniavustusta konserniyhtiöiden välillä. Tämä tarve on hyvä arvioida ennen tilinpäätöstä. 

Miten KPMG voi auttaa?

Asiantuntijamme voivat tarjota apua taseen yksityiskohtaisessa läpikäynnissä ja tase-erittelyjen päivittämisessä. Riippuen yrityksen tavoitteista voidaan tase-eriä mahdollisuuksien mukaan järjestellä verotuksen optimointia tai osingonjakoa silmällä pitäen. Rahoittajaa, rahoitusneuvotteluja tai muita sidosryhmiä varten voidaan tehdä esimerkiksi tunnuslukulaskentaa tai erilaisia ennusteita. Konsernilaskennan tuki ja konsernitilinpäätöksen laadinta kuuluvat palveluvalikoimaamme.

KPMG tarjoaa myös interim controller- ja interim CFO -palveluja, mikäli on tarvetta lisäresurssille. Asiantuntijoillamme on monipuolista työkokemusta ja erikoisosaamista. Palvelua voi ostaa tarpeen mukaan projektiluontoisesti, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Pystymme reagoimaan lyhyelläkin varoitusajalla. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Joanna Reimari
+358 50 555 2445
etunimi.sukunimi@kpmg.fi