Kohti uutta datataloutta

Digipalvelusäädöksen ja datasäädöksen vaikutukset datatalouden toimijoille.

Digipalvelusäädöksen ja datasäädöksen vaikutukset datatalouden toimijoille.

Tässä artikkelissa käymme läpi EU:n digipalvelusäädöksen eli DSA:n (EU 2022/2065) sekä tulevan datasäädöksen keskeisiä vaikutuksia. Asetukset velvoittavat kaikkia jäsenvaltioita sellaisenaan, ja olemme koonneet vinkkejä siitä, kuinka organisaatiosi voi valmistautua säädösten tuomiin uusiin vaatimuksiin.

DSA velvoittaa välityspalveluja ja verkkoalustoja

DSA velvoittaa välityspalveluja, kuten verkkoalustoja, verkon markkinapaikkoja, teleyrityksiä, verkkoisännöintipalveluja, pilvipalveluja ja säilytys- ja tallennuspalveluja, puuttumaan niiden kautta verkossa leviävään laittomaan sisältöön sekä informoimaan käyttäjiä sisältöjen kohdentamisesta ja moderoinnista. DSA on tullut voimaan 16.11.2022 ja sen velvoitteita tulee alkaa soveltaa 17.2.2024.

DSA:n velvoitteet kumuloituvat välityspalvelun tyypin, luonteen ja koon mukaan

Kaikille välityspalveluille asetetaan velvoitteeksi reagoida viranomaisen määräyksiin poistaa palvelustaan laitonta sisältöä. Välityspalveluiden tulee ilmoittaa käyttöehdoissaan palvelun sallitun käytön ehdot ja informoida sisällön moderointitavoista. Muiden kuin mikro- ja pienikokoisten välityspalvelujen tulee julkaista vuosittain avoimuusraportti sisällön moderoinnista. 

Näiden lisäksi kaikenkokoisten säilytyspalvelujen ja verkkoalustojen tulee perustaa laittoman sisällön ilmoitusmenettely. Verkkoalustoille on asetettu lisävelvoitteita käyttäjien informoimiseksi mainonnan ja sisältöjen kohdentamisesta. Verkon markkinapaikkojen tarjoajien on pystyttävä jäljittämään palveluissaan toimivat elinkeinonharjoittajat varmistaakseen turvallisten palvelujen ja tuotteiden välittämisen. Erittäin suuriin verkkoalustoihin (vähintään 45 miljoonaa käyttäjää EU:ssa) kohdistuu eniten velvoitteita.

Kuinka valmistautua digipalvelusäädökseen?

  • Tunnista tarjoamasi välityspalvelut. Huomioi myös yrityksesi koon (mikro-/pienyritys) vaikutus velvoitteiden noudattamiseen.
  • Kartoita valmiudet vaatimusten noudattamiseen, ja tunnista kehityskohteet.
  • Toteuta vaatimukset 17.2.2024 mennessä.
  • Varmista DSA:n jatkuva noudattaminen, ja seuraa organisaatiosi kasvun ja palvelujen muuttumisen vaikutusta velvoitteisiin.

Datasäädös uudistaa datan jakamista koskevat säännöt

Datasäädös vahvistaa säännöt sille, kuka voi saada ja käyttää eri EU:n talouden aloilla tuotettua dataa. Datasäädös vaikuttaa laajaan joukkoon toimijoita, asettaen velvoitteita erityisesti datan haltijoille, joita ovat muun muassa verkkoon yhdistettävien laitteiden ja tuotteiden valmistajat sekä niihin liittyvien palvelujen palveluntarjoajat.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat 27.6.2023 päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen datasäädöksestä, mutta lopullista säädöstekstiä ei ole vielä julkaistu. Datasäädöksen soveltaminen tulee alkamaan 20 kuukauden kuluessa säädöksen voimaantulosta. 

Datasäädös edistää dataan pääsyä sekä sopimustasapainoa

Datasäädös velvoittaa datan haltijan antamaan verkkoon yhdistettyjen laitteiden käyttäjille pääsyn laitteiden tuottamaan dataan sekä käyttäjän pyynnöstä jakamaan datan kolmansien osapuolten, kuten jälkimarkkinapalvelujen tarjoajien kanssa. Lisäksi julkisen sektorin organisaatioille on annettava pääsy dataan säännellyissä poikkeustilanteissa (ml. yleiset hätätilanteet).

Datasäädös tasapainottaa erityisesti pk-yritysten neuvotteluasemaa asettamalla säännöt sille, mitä datan jakamisen sopimuslausekkeita on pidettävä kohtuuttomina. Lisäksi datasäädös laajentaa käyttäjien mahdollisuuksia siirtää dataa palveluntarjoajalta toiselle sekä sisältää vaatimuksia laittoman kansainvälisen datansiirron estämiseksi.

Kuinka valmistautua datasäädökseen?

  • Tunnista organisaatiosi rooli ja liittyykö toimintaasi verkkoon yhdistettyjä laitteita. Datasäädöksestä seuraavien velvoitteiden ja mahdollisuuksien arvioimiseksi on tunnistettava, oletko datan haltija, käyttäjä vai vastaanottaja. 
  • Varmista laitteiden ja järjestelmien sopeutuvuus uusiin datanjakovelvoitteisiin.
  • Tunnista ja arvioi liikesalaisuuksista sekä henkilötietojen käsittelystä seuraavat vaatimukset.
  • Katselmoi ja tarvittaessa päivitä datan jakoa koskevat sopimusehdot.

Miten KPMG voi auttaa?

Datasääntelyyn perehtyneet asiantuntijamme tukevat organisaatioita EU:n datasääntelyn soveltamisalan tulkinnassa, vaatimusten määrittelyssä ja hallinnassa. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Karoliina Vesa
+358 40 5668 469

Julia Vikström
+358 44 9736 848

Ilkka Vuorenmaa
+358 40 5618 302

etunimi.sukunimi@kpmg.fi