• 1000

Suomi on yhdessä monien muiden EU-jäsenmaiden kanssa allekirjoittanut sopimuksen rajat ylittävästä etätyöstä, joka astui voimaan 1.7.2023.

Lähtökohtaisesti tilanteissa, joissa työntekijä tekee asuinmaassaan huomattavan osan työajastaan (yli 25% työajasta), työntekijä vakuutetaan asuinmaassaan. Tämä aiheuttaa työnantajalle yleensä rekisteröitymis- ja raportointivelvoitteita työntekijän asuinmaahan.

Etätyösopimuksen soveltamisen edellytykset

Uusi sopimus mahdollistaa sen, että etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan vakuuttaa työnantajan kotimaassa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

— työntekijä, työskentelee maissa, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen; maat, jotka ovat tähän mennessä allekirjoittaneet etätyösopimuksen, löydät täältä. On huomioitava, että sopimukseen on mahdollista liittyä myös 1.7.2023 jälkeen, joten sopimuksessa mukana olevien maiden lista päivittyy edelleen. Noin 20 EU-maata on ilmoittanut aikeistaan allekirjoittaa kyseisen sopimuksen.

— Työntekijä harjoittaa etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja työskentelee muun ajan työnantajansa kotimaassa.

— Työntekijä käyttää vähintään 25 %, mutta alle 50 % kokonaistyöajastaan etätyöskentelyyn asuinmaassaan. Vähintään 50 % työajasta tulee sen sijaan kulua työnantajamaassa työskentelyyn.

— Sekä työnantajan että työntekijän on oltava yksimielisiä etätyösopimuksen soveltamisesta ja siitä poikkeavista säännöistä, jotka koskevat normaalisti voimassa olevaa sosiaaliturvalainsäädäntöä. Maat, jotka ovat tähän mennessä allekirjoittaneet etätyösopimuksen, löydät täältä.

Etätyösopimuksen mukaisen poikkeusluvan hakeminen

Etätyösopimukseen liittyen työnantajan kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista on voinut anoa 1.7.2023 lähtien. Etätyösopimuksen mukaista poikkeuslupaa tulee hakea työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaviranomaisilta.

Suomessa hakemus tulee tehdä Eläketurvakeskukselle. Etätyösopimuksen soveltamista tulee anoa etukäteen, ja etätyösopimuksen vaatimusten mukainen A1-todistus voidaan myöntää yleensä hakuhetkestä eteenpäin. Eläketurvakeskus voi myöntää A1-todistuksen etätyösopimuksen nojalla enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

On hyvä huomioida, että uusia sääntöjä ei sovelleta muun muassa yrittäjiin tai työntekijöihin, joilla on useampi kuin kaksi työskentelymaata tai useita työnantajia eri maissa.

Käymme mielellämme läpi kanssanne etätyötilanteita ja teemme arvion miten uudet säännöt vaikuttavat.

Ota yhteyttä