Kyberturvallisuus ja ESG ovat viime vuosina olleet pinnalla monissa eri keskusteluissa, mutta yleensä erillään toisistaan. Äkkiseltään voikin vaikuttaa, että kyseessä on kaksi täysin toisiinsa liittymätöntä aihetta - onko näin kuitenkaan?

Kyberturvallisuus ja ESG liittyvät toisiinsa tiiviimmin kuin moni yritys tunnistaa. Käsittelemällä kyberriskejä osana laajempaa ESG-viitekehystä, yritykset voivat tehokkaasti turvata toimintojaan, asiakkaitaan ja mainettaan, samalla täyttäen laajemmat sosiaaliset ja ympäristölliset velvoitteensa. Niiden välinen yhteys on tunnistettu osittain myös regulaatiossa: esimerkiksi SASB (stands for the Sustainability Accounting Standards Board) tunnistaa kyberturvallisuuden osaksi vastuullisuusraportointia tietyillä toimialoilla. 

KPMG:n strategiana on implementoida ESG osaksi kaikkea tekemistämme - oli kyseessä sitten oma toimintamme tai asiakkaillemme tuotetut ratkaisut. Olemme myös pitkään painottaneet, että kyberturvallisuus tulisi huomioida ja implementoida osaksi prosesseja, tuotteita ja palveluita. Pyrimmekin rakentamaan kyberturvallisuuden osaksi ESG-palvelutarjoomaamme niiltä osin kuin liittymäpinta on tunnistettavissa.

Cyber in ESG -julkaisussa tarkastelemme lähemmin, miten kyberturvallisuus on yhteydessä jokaiseen ESG-kirjainkolmikon kirjaimeen. Perehdymme hyötyihin, joita kyberturvallisuuden ja ESG-tekijöiden hallitseminen yhdessä tuottaa sekä siihen, miten yhteinen lähestymistapa auttaa organisaatiota suojatumaan useilta eri riskeiltä.Download ebook

Cybersecurity in ESG -raportti

On aika tarkastella kyberturvallisuutta ja ESG:tä saman linssin läpi.

Ota yhteyttä