Raporttimme Generative AI models – the risks and potential rewards in business tarkastelee ChatGPT:n ja muiden generatiivisten tekoälymallien tulevaisuuden näkymiä, sekä sitä, kuinka ne toimivat ja mitä riskejä ja hyötyjä ne voivat tuoda mukanaan.

Uskomme, että generatiivisissa tekoälymalleissa on potentiaalia muuttaa liiketoimintaa automatisoimalla ja suorittamalla tiettyjä tehtäviä ennennäkemättömän nopeasti ja tehokkaasti. Erityisesti silloin, kun ihmisten asiantuntemus ja kekseliäisyys yhdistetään syvälliseen ymmärrykseen siitä, miten näitä ohjelmia käytetään ja miten niiden kykyjä hyödynnetään tehokkaasti.

Tekoälymallien täyden potentiaalin hyödyntäminen vastuullisella, luotettavalla ja turvallisella tavalla edellyttää kuitenkin inhimillistä asiantuntemusta ja vie aikaa. Mikäli teillä pohditaan generatiivisten tekoälysovellusten käyttöä, on tärkeää rakentaa niiden käyttöön liittyvät sisäiset prosessit ja kontrollit koko organisaatiolle.

Koska generatiivisen tekoälyn käytön odotetaan kasvavan nopeasti tällä vuosikymmenellä, nyt on hyvä hetki käynnistää keskustelut aiheesta ja rakentaa sisäiset prosessit niiden hyödyntämiseen. Raportistamme voit lukea potentiaalisista käyttökohteista ja niiden avaamista mahdollisuuksista, sekä generatiivisten tekoälysovellusten käyttöönoton yhteydessä pohdittavista asioista.  

Generatiivinen tekoäly tulee nousemaan nopeasti osaksi jokapäiväistä elämäämme, ellei se sitä jo ole. Meidän on määriteltävä, kuinka hyödynnämme sitä turvallisesti.

Lisa Heneghan
Global Chief Digital Officer
KPMG International

Asiantuntijamme apunasi