Ratkaisuja yhdistysten ja säätiöiden raportoinnin kehittämiseen ja yllättäviin henkilöstövaihdoksiin

Onko toiminta tehokasta ja voimavarat keskitetty varsinaiseen ytimeen?

Onko toiminta tehokasta ja voimavarat keskitetty varsinaiseen ytimeen?

Muuttuva sääntely, lisääntyneet vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä sekä epävarmuus taloudellisista ja toiminnallisista resursseista ovat arkipäivää myös yhdistyksille, säätiöille ja muille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme useita kehitysprojekteja, joista on ollut selkeää hyötyä erityisesti taloushallinnon ja rahoituksen, johdon raportoinnin ja järjestelmien kehittämisen sekä kokonaisvaltaisen digi-transformaation ja tiedolla johtamisen osalta. Seuraavassa muutama esimerkki ratkaisuistamme asiakkaan tarpeisiin.

Johdon raportoinnin kehityshanke

Asiakkaan tarve
Yhdistyksen hallitukseen oli nimitetty uusia jäseniä, joilla on vankkaa kokemusta pörssiyhtiöstä. Heiltä on välittynyt toimitusjohtajalle tyytymättömyyttä hallituksen kokouksissa esitetyn perinteisen ja jo pitkään ansiokkaasti palvelleen talousraportoinnin ja kirjanpidosta suoraan ajettujen raporttien osalta. Ainakin tulevan ennakointia, visualisointia ja KPI-mittareita kaivattiin lisää. Lisäksi työläs ja manuaalinen raportoinnin prosessi olisi jo aika automatisoida ja myös tunnistaa, mitä tietoa johdon raportointiin oikeasti tarvitaan.

Palvelumme raportoinnin kehittämiseen
Toteutimme asiakkaalle johdon raportoinnin kehityshankkeen. Ensin tutustuimme nykyiseen raportointiin ja haastattelimme hallituksen jäseniä ja muuta johtoa kehitystarpeen täsmentämiseksi. Näiden pohjalta laadimme yhteenvedon ja alustava ehdotuksen uudeksi raportoinniksi ja KPI:iksi sisältäen visualisoinnit. Tämän jälkeen toteutimme muutaman johdon työpajan, joissa uusi raporttipakettiehdotus mittaristoineen käytiin tarkemmin yhdessä läpi. Lopuksi rakennettiin vielä uusi ketterä prosessi itse raporttipaketin sujuvaan käytännön toteutukseen. 

KPMG Interim controller -palvelu talouden transformaation vauhdittajana

Asiakkaan tarve
Nykyinen talousjohtaja irtisanoutui ja tilalle ei löytynyt uutta vakituista henkilöä. Strategiaa on toimintakaudella muutettu, mikä on tuonut muutostarvetta myös talousjohtamiseen. Toimitusjohtajan mielestä taloushallinnon osalta oli jo nykyisellään kehitysvelkaa, joten tarvetta olisi laajemmalle uudelleenorganisoinnille sekä nykyisten toimintamallien ja järjestelmien systemaattiselle päivittämiselle.

Interim controller -palvelumme ratkaisu tilanteeseen 
Asiakas sai apua tilanteeseensa Interim controller -palvelustamme, jossa talouden muutosjohtamisen tueksi nimettiin kokenut talousjohtamisen erityisasiantuntija, apunaan nuorempi controller-konsultti. Konsultin kokemus ja osaaminen ovat keskeistä, koska toiminta on otettava nopeasti haltuun ja tuloksia saatava nopeasti aikaan. Interim-palvelumme soveltuvat erityisen hyvin organisaation avuksi erilaisiin muutostilanteisiin, kuten esimerkiksi talouden ja järjestelmien kehitysprojekteihin, yritysjärjestelyjen ja rakennemuutosten tueksi sekä yllättäviin henkilövaihdoksiin ja poissaoloihin.

Miten KPMG voi auttaa?

Me KPMG:llä autamme keskittymään olennaiseen. Haluamme rakentaa kanssanne parempaa huomista, olipa kyse tilintarkastuksesta, taloudesta, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sääntelystä ja verotuksesta, johtamisesta tai toimintaympäristön muutoksista. Asiantuntijamme myös seuraavat jatkuvasti toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä ennakoivat niiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan.

Lisätietoja

Laura Rantanen

Talouden neuvontapalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

KPMG Suomi

Sähköposti