Tietoturvastrategia varautumisen työkaluna kybermaailmassa

Kyberturvallisuus on kriittinen kysymys kaikille organisaatioille niiden koosta tai toimialasta riippumatta.

Kyberturvallisuus on kriittinen kysymys kaikille organisaatioille.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kyberuhat ovat jatkuvasti läsnä organisaation jokapäiväisessä toiminnassa. Teknologian ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen kasvava käyttötrendi heijastuu lisääntyneisiin kyberhyökkäyksiin, jotka voivat johtaa arkaluontoisten tietojen vuotamiseen, taloudellisiin menetyksiin ja maineen vahingoittamiseen. 

Tietoturvastrategia toimii karttana kybermaailmassa navigoidessa

Muuttuvassa kybermaailmassa kyberhyökkäysten muodot ja laadut kehittyvät myös jatkuvasti. Lisääntyneen haitallisen liikenteen ja kohonneen uhkatason vuoksi organisaatioiden varautumisen merkitys korostuu entistä vahvemmin. Organisaatiolle laadittu vankka tietoturvastrategia toimii työkaluna näiltä uhilta suojautumiseksi ja liiketoiminnan turvaamiseksi sekä ratkaisevana tekijänä organisaation tehokkuuden määrittämisessä ja sidosryhmiin vaikuttamisessa. Uhkien vaikutusten ymmärtäminen ja systemaattinen seuranta strategian avulla tukevat resurssien optimointia ja investointien priorisointia nyt ja tulevaisuudessa. Koska organisaation toimintaympäristö ja uhkakenttä kehittyvät jatkuvasti, tehokkaan tietoturvastrategian tulee olla myös joustava ja mukautuva. Esimerkiksi säännölliset riskiarvioinnit, tietoturvatarkastukset ja -päivitykset voivat auttaa varmistamaan, että strategia pysyy relevanttina ja tehokkaana. 

Tietoturvastrategia organisaation kilpailuetuna

Kyberuhilta suojautumisen lisäksi vahva tietoturvastrategia voi myös parantaa organisaation yleistä kilpailukykyä. Kun tietoturva on priorisoitu ja kytketty organisaation agendaan, se auttaa muodostamaan tietoturvatietoisen kulttuurin ja vahvistamaan ennakointi- ja reagointikykyä häiriötilanteissa. Näin tietoturvastrategia suojaa olemassa olevia kyvykkyyksiä, auttaa tunnistamaan kehityssuuntia sekä mahdollistaa proaktiivisen varautumisen mahdollisten häiriötilanteiden varalta.

Kun tietoturva integroituu organisaation jokapäiväisiin prosesseihin, se vähentää merkittävästi tietomurtojen ja palvelujen epäkäytettävyyden riskiä, ​​mikä heikentäisi asiakkaiden luottamusta organisaatioon. Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoturva- ja tietosuojavaatimusten lisääntyessä kattava tietoturvastrategia voi toimia merkittävänä kilpailuetuna sidosryhmien luottamuksen vahvistamisessa.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on laaja kokemus ja tietämys muuttuvasta tietoturvaympäristöstä ja alan parhaista käytännöistä. Autamme asiakkaitamme luomaan kokonaisvaltaisen tietoturvastrategian osaksi organisaatiostrategiaa. Voimme tukea missä tahansa strategiavaiheessa erikseen tai koko strategiaelinkaaren saavuttamisessa alusta alkaen. Tarjoamme monipuolisesti erilaisia palveluja strategiatyön tueksi esimerkiksi asiakaskohtaisesta toimintaympäristön uhka-analyysistä ja tietoturvan nykytilan arvioinnista aina strategian tiekartan luomiseen ja sen implementointiin eri koulutus- ja harjoitusohjelmien avulla. Näin voimme varmistaa asiakasorganisaation ymmärryksen tietoturvan nykytilasta, tulevaisuuden toimintamallin kehittämisen sekä sen implementoinnin keskeisten sidosryhmien kanssa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Hyeri Cho
Tietoturvapalvelut
Puh. +358 50 513 4781
etunimi.sukunimi@kpmg.fi