Suunnitellusti talouden taantumaan

Nyt on oikea hetki päivittää ennusteet, toimintasuunnitelmat ja strategia.

Nyt on oikea hetki päivittää ennusteet, toimintasuunnitelmat ja strategia.

Vähintäänkin lyhyttä taantumaa pidetään todennäköisenä. Nopea korko- ja kustannustason nousu aiheuttaa haasteita liiketoiminnan rahoittamiselle ja kannattavuudelle. Suunnitelmien ja vaihtoehtoskenaarioiden laatiminen on nyt ajankohtaista valmistautumisessa tulevaan. 

Nykyisten toimintatapojen mullistukset, disruptiot muuttavat taantuman lisäksi pelikenttää ennennäkemättömällä vauhdilla. Varsinkin tekoälyn ja radikaalin automaation sekä robotiikan nopea kehitys avaavat jatkuvasti mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaa uudella tavalla. Kehitys on tuonut tiedon liiketoiminnan kehittämisen keskiöön. Tietoa hyödyntämällä toimintatapoja on mahdollista muuttaa tehokkaammiksi ja siirtää painopistettä datalähtöiseksi. Liiketoiminnassa syntyvästä tiedosta on tullut uusi menestyksen mahdollistaja.

Ennusteella kannattavuutta

Ennustamisen tavoite on antaa johdolle signaali, jotta haasteisiin voidaan varautua etukäteen. Kun tietoon perustuvan ennusteen mukaan laaditaan suunnitelmat, tulevaisuuteen löytyy jo askelmerkkejä valmiina.  Tällöin on parhaimmillaan mahdollista reagoida ajoissa. Ennustamatta jättäminen johtaa helposti tilanteeseen, jossa voimakkaita sopeutustoimia tehdään kiireellä, kun muutos on jo tapahtunut.

Kassavirta voi olla ongelma, vaikka tulos näyttäisi hyvältä. Toisaalta tappiollisen liiketoiminnan kassavirta voi olla positiivinen. Liiketoiminta sitoo usein merkittäviä summia käyttöpääomaan; itsestään selviä kassavirtaa syöviä kohteita ovat juoksevat kulut ja investoinnit, mutta suuria summia sitoutuu usein salakavalasti myyntisaamisiin ja varastoon.

Haasteita luova asetelma on usein seuraava:

  • ostolaskut maksetaan nopeasti
  • asiakkaiden rahoja odotetaan pitkään
  • varasto on suuri ja kiertää hitaasti.

Tällainen tilanne johtaa helposti siihen, että joudutaan rahoituksella paikkaamaan kassavajetta. Käyttöpääomaan käytetty ylimääräinen rahoitus aiheuttaa vältettävissä olevia rahoituskuluja, jotka nousseen korkotason tilanteessa voivat olla merkittäviä. Sitoutuneen käyttöpääoman läpikäynnillä ja kassavirtaennusteen laatimisella pullonkaulat havaitaan ja asioihin voidaan vaikuttaa. Pääomia on samalla mahdollisuus vapauttaa muuhun käyttöön.

Varautuminen osaksi strategiaa

Taantuman kynnyksellä on myös oikea hetki varmistaa, että on varauduttu haastaviinkin tulevaisuusskenaarioihin. Jo tehtyjä suunnitelmia kannattaa tarkastella kriittisesti, sillä ne voivat olla jo vanhentuneita. Osallistuuko liiketoiminta ennustamiseen vai onko se talousfunktion käsissä?  Kannattaa laatia sellaiset ennustevaihtoehdot, joissa varaudutaan haasteellisiin tilanteisiin. Yritys, jolla on koko organisaation suunnitelma myös vaikeille ajoille, kohtaa haasteet valmistautuneena.

Nyt on myös hyvä miettiä pitäisikö strategiaakin tarkentaa. Onko sen seurannalle määritelty toimiva metriikka ja onko jalkautus tehty? Kommunikoimalla tavoitteet ja niiden saavuttamisen taso, auttaa se koko organisaatiota pitämään fokuksen linjassa ja keskittymään olennaiseen vaikeinakin aikoina. Data on seurannassa avainasemassa; onko se jo valjastettu riittävästi liiketoiminnan käyttöön siten, että strategian toteumista voidaan seurata faktojen pohjalta? Toisaalta kokonaisuuden hahmottamisella datan kautta voidaan tunnistaa osa-alueita, jotka kaipaavat uudistamista.

Miten KPMG voi auttaa?

Meillä on valmiita testattuja työkaluja tehostamistarpeisiin, oli sitten kyseessä strategian seuranta, ennustaminen tai kassavirran hallinta. Tarjoamme myös sparrausapua yrityksen johdolle ja autamme läpiviemään kokonaisvaltaisia tehostamisprojekteja ja pienempiäkin kokonaisuuksia. Räätälöimme ratkaisun aina tilanteen ja tarpeen mukaisesti. 

Lisätietoja