• 1000

Meet Laura Alho

Meet KPMG People -sarjassa asiantuntijamme pääsevät kertomaan työstään KPMG:llä. Tällä kertaa sarjassamme ääneen pääsee Laura Alho IT-transformaatiotiimistämme. Laura työskentelee KPMG:llä konsulttina ja hän vastaa perhe- ja kasvuyrityssegmenttiin kuuluvien asiakkaidemme teknologiakonsultoinnin palveluista.

Laura Alho

Millaisten aiheiden parissa työskentelet?

Olen ollut KPMG:llä 12 vuotta. Ennen KPMG:tä työskentelin valmistavassa teollisuudessa tuotanto- sekä järjestelmäkehityksessä. Nykyisessä työssäni toimin johtajana IT- ja teknologiakonsultoinnissa. Vedän yksikköä, joka tarjoaa KPMG:n teknologiapalveluita yrityskenttään ja roolini sisältää oleellisesti perhe- ja kasvuyrityssegmenttiin kuuluvien asiakkuuksien hallintaa.

Tällä hetkellä teknologia-alan trendeinä korostuvat muun muassa tiedon tehokkaampi hallinta, toiminnankehittäminen ja prosessien tehostaminen sekä ilman muuta oleellisena tietoturvaan liittyvät asiat, mutta myös oikeanlaisten osaajien löytäminen. Se, että asioita saadaan vietyä eteenpäin nykyisessä toimintaympäristössä, edellyttää entistä enemmän organisaatioiden henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Työmme painottuu usein hyvin vahvasti neuvoa antavaan rooliin, olemme asiakkaille kumppani, jonka puoleen kääntyä niin strategisissa kuin käytännön operatiivisissa asioissa.

Mistä merkityksellisyyden tunne tulee työhösi? Mikä erityisesti motivoi sinua?

Minulle merkityksellisyys syntyy muiden ihmisten tukemisen ja auttamisen kautta. Niin kliseiseltä kuin kuulostaakin, minulle on oleellista se, että saan muut loistamaan – oli kyseessä sitten asiakkaani, tiimiläiseni kuin kuka tahansa muu, kenen kanssa työskentelen. Haluan olla omalla työlläni edistämässä humaania ja kannustavaa työilmapiiriä. Haluan tukea ihmisiä hyödyntämään heidän vahvuuksiaan työssään ja sitä kautta saavuttamaan tavoitteitaan.

Tiimilleni haluan olla enemmänkin mahdollistaja kuin pelkkä johtaja. Työmme on henkilökeskeistä ja saan itse suurta merkityksellisyyden tunnetta siitä, kun pystyn tukemaan muita etenemään urallaan ja loistamaan omalla alallaan. Tärkeintä minulle on, että jokainen tiimini jäsen saa olla oma itsensä ja kokea, että hänen yksilölliset piirteensä ja kykynsä tulevat huomioiduiksi. Haluan korostaa työelämässä ihmisten yksilöllisyyden merkitystä, sillä kaikki meistä voivat loistaa parhaalla mahdollisella tavallaan, kun annamme tilaa toistemme erilaisuudelle. Kun tiimi voi hyvin, pystymme paremmin auttamaan asiakkaitamme heidän kysymyksissään. Yhteistyömme asiakkaiden kanssa perustuu vuorovaikutukseen, joten pyrin luomaan avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin ja tuntee olevansa tärkeä osa yhteistä työskentelyä.

Kansainvälisen naistenpäivän teema oli tänä vuonna DigitALL: Innovaatioita ja teknologiaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Millaisia haasteita naisten vähyys teknologia-alalla tuo ja miten positiivista muutosta voisi edistää?

Emme voi pelkästään työelämässä vaikuttaa sukupuolijakaumaan, vaan jo nuoria tulisi rohkaista myös tekniselle alalle. Työelämässä valinnat on usein jo tehty, meidän pitäisi pyrkiä muokkaamaan yleistä ilmapiiriä ja sitä, miten tekninen ala näyttäytyy julkisessa keskustelussa. Meidän IT-transformaatiotiimissämme yli puolet työntekijöistä on naisia, joten sukupuolijakauma ei ole aina niin mustavalkoinen. Näen, että IT ei ole pelkkää teknologiaa, vaan sisältää paljon ihmiskeskeistä tekemistä. Teknologisten ratkaisujen kehittämisen tulisi aina lähteä sitä käyttävän ihmisen tarpeiden ymmärtämisestä, ja siitä ajatuksesta, mitä teknologia tuo henkilölle itselleen. Diversiteetti kaikilla tasoilla tuo teknologia-alalle uusia näkökulmia ja ajatuksia. Erilaisten teknologisten ratkaisuiden taustalla on aika usein haave siitä, että kyetään vapauttamaan ihmisten aikaa heille merkityksellisempään tekemiseen. Valitettavasti tämä haave tai unelma ei ainakaan vielä ole toteutunut, mutta sitä kohti tulee pyrkiä ja sitä haluan olla itse edistämässä.