KPMG:n kattava kansainvälinen Tax Monitor -tutkimus vertailee sukupolvenvaihdosten verokohtelua 57 maassa. Vertailussa selvitettiin veroseuraamukset sekä perinnön kautta että lahjoituksena toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös perheyritysten toiminnan prioriteetteja ja avainriskejä, joiden arvioidaan vaikuttavan lähivuosien investointeihin ja liiketoimintasuunnitteluun.

Verotuskohtelussa merkittäviä eroja

Tutkimus nostaa esiin verojärjestelmien merkittäviä eroja liittyen muun muassa saatavilla oleviin verohuojennuksiin ja perintö- ja lahjaverotuskäytäntöihin. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että yhä useammat perheyritykset globalisoituvat ja panostavat aiempaa enemmän perhevarallisuussuunnitteluun eli siihen, miten tulevaisuudessa yritys menestyy ja omistaja-arvo kasvaa.

Sukupolvenvaihdos onnistuessaan vahvistaa kasvua

Tutkimuksen mukaan monien perheyritysten menestys pitkällä aikavälillä riippuu siitä, kuinka hyvin sukupolvenvaihdos onnistuu. Tunnepitoisten huolenaiheiden lisäksi sukupolvenvaihdokseen liittyy verotuksellisia ja oikeudellisia sekä monia muita kysymyksiä. Haasteet ovat moninkertaistuneet pandemian pitkittyessä, geopoliittisten jännitteiden ja häämöttävän taantuman sekä ilmastonmuutoksen myötä. Teknologia luo kuitenkin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja jopa murtaa perinteisiä liiketoimintamalleja.

― Verokysymykset muodostavat usein tärkeän osan sukupolvenvaihdosten suunnittelua. Mikäli muutostilanteisiin ei valmistauduta riittävän ajoissa, voivat verovelvoitteet olla jatkajalle hyvinkin ankaria, kertoo KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palveluista vastaava Kirsi Adamsson. Nykyisin on käytössä useita vaihtoehtoisia tapoja ja ennakoivia järjestelyjä, joiden kokonaisuus on hyvä selvittää, jotta juuri oman yrityskokonaisuuden ja perheen tilanteeseen löytyy sopivin ratkaisu. Sukupolvenvaihdokset onnistuessaan tuovat dynamiikkaa myös koko yhteiskuntaamme, kun uusi sukupolvi asettaa rohkeasti tavoitteita tulevaisuuteen, Adamsson lisää.

Tutustu tutkimukseen kansainvälisillä sivuillamme.

 

Lisätietoja