• 1000

Laura Savikoski vetää KPMG Oy Ab:n ilmastopalveluita, jotka ovat osa KPMG:n laajempaa vastuullisuuspalveluiden tarjoamaa. Lauran oma tausta on lakipalveluissa, ja työssään hän on erikoistunut ympäristö- ja ilmastolakiin. 

Laura Savikoski:

”Pähkinänkuoressa autamme asiakkaitamme sisällyttämään ilmastonäkökulman liiketoiminnan päätöksiin. Palveluihimme kuuluu hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskenta, strateginen neuvonta koskien ilmastonmuutosta ja hiilestä irtautumista, ilmastokartat ja ilmastotavoitteiden asettaminen tieteellisiin tavoitteisiin perustuen, liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien arviointi TCFD-viitekehyksen avulla ja päästöhyvityksiin liittyvät palvelut – esimerkiksi hiilinielut ja poistot.

Ymmärrys ilmastovaikutuksista on kasvanut valtavasti viimeisten vuosien aikana ja nykypäivänä ilmastonmuutokseen mukautuminen vaikuttaa väistämättä kaikkeen liiketoimintaan.

Ilmastonmuutoksella on suuri merkitys liiketoiminnalle

Asiakkaamme vaihtelevat pörssiyhtiöistä ja rahoituslaitoksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Toimialasta tai palvelusta riippumatta, tieteeseen perustuvat valinnat ovat tärkeä teema sekä meille että asiakkaillemme. Hyödynnämme työssämme KPMG:n työkaluja, metodologioita ja kumppanuuksia.

Teemme esimerkiksi yhteistyötä Climate Analytics Finlandin ja Helsingin yliopiston ilmastotieteilijöiden kanssa koskien luotettavia hiilenpoisto-ohjelmia ja niiden mittaamista. Yhteistyön avulla voimme neuvoa asiakkaitamme tieteelliseen dataan perustuen. 

Asiakastyömme merkittävyys on inspiroiva ja kiinnostava aihe. ESG-asiantuntijoiden tiiminä olemme nettopositiivisia ilmastonäkökulmasta. Tuemme myös KPMG:n omaa ilmastotyötä sisäisesti, mutta suurin vaikutuksemme tulee asiakastyöstä. Ilmastoasiat ovat liiketoiminta-asioita, ja me autamme asiakkaitamme sijoittamaan ne agendalleen. Kun neuvomme sijoittajia, autamme heitä ymmärtämään ilmastonäkökulmaa, jolla voi puolestaan olla suora vaikutus sijoituksiin ja talouteen.

Kaikista palkitsevin – ja samalla haastavin – osa työtämme on ilmastokentällä tapahtuvien muutosten nopeus ja laajuus. Viime kuukausien aikana KPMG on osallistunut YK:n vetämään COP15-biodiversiteettikonferenssiin ja COP27-ilmastokonferenssiin. Samaan aikaan Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (EU ETS) säädökset muuttuivat ja sopimus koskien hiilirajamekanismia (CBAM) saavutettiin – ja tässä on vain osa viime aikojen muutoksista. On erittäin motivoivaa tukea asiakkaitamme heidän ilmastotyössään ja toimia kentällä, joka on jatkuvassa muutoksessa.”