• 1000

Elämänmittainen oppiminen ja kehittyminen ovat avainteemoja KPMG:llä. Koulutus ja valmennusohjelmamme ovat monipuolisia ja suunnattu jokaiselle työntekijälle uran eri vaiheissa. Koulutuksen avulla voimme myös vahvistaa osaamista, joka auttaa asiakkaitamme tulevaisuudessa.

Annukka Mannerkoski:

”Aloitin urani KPMG:llä vuonna 2011 vietettyäni edelliset 11 vuotta Ranskassa. Etsin organisaatiota, joka mahdollistaisi aiemman työkokemukseni ja opintotaustani yhdistämisen ja ajattelin, että konsultointi voisi tarjota tähän hyvän mahdollisuuden. Parhaillaan vastaan julkishallinnon vero- ja lakipalveluista.

Tiimini on kasvanut tasaisesti vuosien varrella ja samalla olen itse saanut kasvaa esihenkilön rooliin. Rakentava palaute on yksi itselleni tärkeimmistä työkaluista. Avoin ja rehellinen keskustelu tiimin kesken johtaa hyvään työympäristöön ja mahtavaan tiimihenkeen, joka puolestaan on keskeinen edellytys ihan kaikelle. Kun ihmiset nauttivat työnteosta, he haastavat itseään, omaksuvat uusia vastuualueita ja ovat vapaammassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 

Annukka Mannerkoski

Aloittaessani esihenkilönä koin Learning & Development -tiimin järjestämät johdon kahvihetket todella hyödyllisiksi, sillä ne auttoivat näkemään asiat useasta eri näkökulmasta ja samalla sain tilaisuuden kuulla kokeneempien johtajien ajatuksia.

Itselleni KPMG on tarjonnut mahdollisuuksia ja joustavuutta. Olen päässyt kasvamaan organisaation sisällä ja kyennyt samalla pitämään yllä hyvän tasapainon uran ja perhe-elämän välillä, myös toimiessani vastuullisissa johtotehtävissä. Tämä liittyy läheisesti naismentoroinnin teemaan, joka on lähellä sydäntäni. Mielestäni naisia pitäisi rohkaista uskomaan itseensä enemmän ja heittäytymään rohkeasti uusien haasteiden pariin ilman huolta mahdollisista uhrauksista. KPMG:llä uran ja perhe-elämän yhdistäminen on täysin mahdollista.

Minulle avain menestykseen on sallia jokaisen olla oma itsensä ja tehdä asioita omalla tavallaan. Jokaisella meistä on uniikki tyylimme, ja tämän tunnistamisen pitäisi olla johtamisen ja toisten motivoinnin perusta. Tiimini koostuu ihmisistä, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta arvostamme monimuotoisuutta – kaikkien ei tarvitse olla tehty samasta muotista, kunhan toimimme hyvin yhteen.”