Family Office -palvelua sinulle ja perheellesi

Helppoutta omaisuudenhoitoon.

Helppoutta omaisuudenhoitoon.

Family Office mielletään usein perheen sijoitusyhtiöksi, joka omistaa perheen varallisuuden, vastaa sijoitustoiminnasta ja jakaa sijoitustoiminnan tuottoa perheenjäsenille. Usein näin onkin, mutta Family Office voi myös tarkoittaa laajempaa palvelukonseptia, joka sijoitustoiminnan lisäksi tarjoaa erilaisia muita palveluja perheelle. Seuraavassa tarkemmin Family Office -palveluvaihtoehdoista perheen ja suvun jäsenille.

Tärkeiden asiakirjojen säilyttäminen

Yksi keskeisimmistä Family Office -palveluista on asiakirjasäilytys. Tämä ei välttämättä kuulosta kovin tärkeältä, mutta itse asiassa perheen asiakirjojen säilytys on keskeinen edellytys toimivalle Family Office -palvelulle. Se myös mahdollistaa laajemman palvelutarjooman perheelle, yksittäisille perheenjäsenille, perheyrityksille ja muille perheen lähipiiriin kuuluville yhteisöille, esimerkiksi yleishyödylliselle säätiölle. Perhevarallisuuteen voi liittyä erilaisia tärkeitä asiakirjoja kuten muun muassa:

  • testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat, todennetut henkilöllisyystodistukset, kotipaikkatodistukset ja edunsaajalistaukset
  • perustamissopimukset, yhtiöjärjestykset, osakasluettelot, kaikki pöytäkirjat, yritysjärjestelyihin liittyvät asiakirjat, kaupparekisteriasiakirjat
  •  osakassopimukset, kauppakirjat, varainhoitosopimukset, vakuutukset
  •  tilinpäätökset, valuaatiot, varainhoitajan raportit, sijoituksiin liittyvät asiakirjat
  •  lainhuudot, veroilmoitukset, verotuspäätökset.

Vero- ja lakiasiat

Toinen hyvin tyypillinen, jatkuva palvelu on vero- ja lakiasiat. Kun Family Office -toimijan vastuulla on vero- ja lakiasiat, tulee Family Office -toimijasta perheen verokonsultti/lakimies. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että Family Office -toimija avustaa perhettä ja lähipiiriin kuuluvia yhteisöjä yksittäisisissä vero- ja lakiasioissa sekä laajemmissa kokonaisuuksissa.

Jatkuvuussuunnittelu

Kolmas palvelu liittyy jatkuvuuteen, esimerkiksi miten vastuu perheyrityksen omistus ja/tai sen johtaminen siirretään seuraavalle sukupolvelle. Tällä ei tarkoiteta sukupolvenvaihdoksen juridista toteuttamista, vaan miten autetaan seuraavaa sukupolvea valmistautumaan tuleviin luottamustehtäviin. Kyseessä voi myös olla siirtyminen operatiivisesta liiketoiminnan harjoittamisesta perhevarallisuushallintaan (esimerkiksi yritysmyynnin johdosta). Moni pitkäaikainen yrittäjä voi kokea muutoksen vaikeana, joten valmistautuminen tulee tehdä huolellisesti. Tässä Family Office -toimija voi olla suurena apuna.

KPMG – teidän Family Office -toimijanne

Olemme käytettävissänne kaikkiin Family Office -palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme luottamuksellista ja joustavaa neuvontaa huomioiden perheyrityksen tai perhevarallisuushallinnan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Asiantuntijamme hyödyntävät työssään laaja-alaista kokemusta ja globaalia verkostoamme vastatakseen yhä paremmin ajan tuomiin haasteisiin ja asiakkaiden muuttuviin tilanteisiin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Lisätietoja