Verohallinto on 22.12.2022 julkaissut ohjeen Kulkuneuvojen paikoitusta varten tapahtuvasta alueiden vuokrauksesta arvonlisäverotuksessa. Ohje korvaa aikaisemman 10.3.2020 annetun ohjeen. Päivitetyn ohjeen voidaan katsoa tiukentavan Verohallinnon linjaa pysäköintitoiminnan arvonlisäverotuksesta erityisesti osakeomistukseen perustuvan pysäköinnin osalta.

Pysäköintitoiminta arvonlisäverotuksessa

Pysäköintitoiminta on arvonlisäverotuksessa jatkuvasti ajankohtainen aihe, josta on julkaistu runsaasti oikeuskäytäntöä. Pysäköintitoimintaan liittyy yleensä mittavia kiinteistöinvestointeja, joihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on alan yhtiöille merkittävä kustannuskysymys.

Pysäköintitoiminta on pääsääntöisesti arvonlisäverollista, koska se katsotaan alueiden vuokraukseksi kulkuneuvojen paikoitusta varten, ja silloin siihen liittyvien hankintojen ja investointien arvonlisävero voidaan vähentää. Jos pysäköintitoiminnan kuitenkin poikkeuksellisesti katsotaan muodostavan taloudellisen kokonaisuuden yhdessä arvonlisäverottoman kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen kanssa, myös pysäköintitoiminta katsotaan arvonlisäverottomaksi ja silloin toimintaan kohdistuvien hankintojen ja investointien arvonlisäveroa ei voida vähentää.

Keskeisimmät muutokset ohjeessa

Päivitetyssä ohjeessa Verohallinto esittää uusia tulkintoja erityisesti osakaspysäköinnin osalta. Verohallinto linjaa, että jos tontin myynti- tai vuokrasopimuksen ehdoissa velvoitetaan asuntoyhtiöt ryhtymään pysäköintitoimintaa harjoittavan kiinteistöosakeyhtiön osakkaiksi kaavan autopaikkavelvoitteen täyttämiseksi sekä pysyttämään autopaikat jatkossakin omien osakkaiden tai asukkaiden käytössä, osakkaille suunnattua pysäköintitoimintaa ei enää pidettäisikään verollisena toimintana. Tätä tulkintaa on ohjeessa perusteltu tällaisen tilanteen rinnastamisella KHO:n ratkaisussa KHO 2016:39 käsiteltyyn robottiparkkitoimintaa harjoittavaan kiinteistöyhtiöön ja sen tekemään tontin hallinnanjakosopimukseen yhdessä muiden tontin omistajien kanssa.

Näkemyksemme mukaan KHO:n robottiparkkiratkaisun mukaista hallinnonjakosopimusta ei kuitenkaan voida ainakaan suoraan rinnastaa tilanteeseen, jossa on pysäköintilaitoksen omistava kiinteistöyhtiö, jonka omistajat ovat omassa tontin vuokrasopimuksessaan ja kauppakirjassaan sitoutuneet merkitsemään pysäköintilaitoksen omistavan yhtiön osakkeita. Mutta on ilmeistä, että Verohallinto on ohjetta päivittäessään valmiiksi harkinnut tulkintaansa ja valmistautunut sen puolustamiseen myös muutoksenhakuasteissa.

Ohjeeseen on lisäksi tullut merkittäviä lisäyksiä mm. sähköauton latauspisteisiin ja niihin liittyvien hankintojen arvonlisäveron vähentämisestä sekä pysäköintipaikan käytöstä muuhun kuin ajoneuvon paikoitukseen.

Miten KPMG voi auttaa

Kiinteistöjen arvonlisäverotukseen erikoistuneet asiantuntijamme keskustelevat mielellään uuden ohjeversion sisältämistä tulkinnoista ja niiden mahdollisista seurauksista. Autamme ja tuemme mielellämme myös muissa kiinteistöjen ja pysäköintitoiminnan arvonlisäverotuksen liittyvissä kysymyksissä.