Miten yhdistyslain uudistus vaikuttaa yhdistysten toimintaan?

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Hallituksen esitys yhdistyslain uudistuksesta on annettu eduskunnalle 13.10.2022 ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 lukuun ottamatta pienten yhdistysten kevennettyä kirjanpitomenettelyä, jota koskevat muutokset tulisivat sovellettavaksi 1.7.2023 tai myöhemmin alkaneella tilikaudella. Muutokset ovat lähinnä yhdistysten toimintaa selkeyttäviä ja yhdistyskäytännön kirjaamista lakiin. Lakimuutos ei edellytä sääntömuutoksia, jos mitään yhdistyksen toiminnassa ei haluta muuttaa.

Mielenkiintoisin ehdotetuista muutoksista on mahdollisuus valita hallitus tai sen jäsen liittoäänestyksessä. Muutos mahdollistaisi liittomuotoisten yhdistysten jäsenyhdistysten jäsenistölle suoran päätösvallan käytön liiton hallituksen valinnassa. Muista muutoksista voidaan mainita esimerkiksi jäseneksi ottamista ja eroamista koskevien menettelyjen helpottaminen.

Mitä hallituksen esityksestä jäi pois?

Hallituksen esityksestä on jätetty pois huomattava määrä ehdotuksia lakimuutoksiksi verrattuna aiemmin julkaistuun oikeusministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi. Esimerkiksi yhdistysten yhdistymistä, toimitusjohtaja-toimielimen mahdollistamista yhdistyksille ja esteellisyyssääntelyn tarkennusta koskevia lainkohtia ei hallituksen esityksessä ole. Varsinkin yhdistysten yhdistymistä koskevan lainsäädännön jääminen pois hallituksen esityksestä on valitettavaa.

Yhdistymistä koskeva lainsäädäntö olisi yksinkertaistanut yhdistysten yhdistymisprosesseja. Kun yhdistyvien yhdistysten varat, velat ja muut sitoumukset olisi voitu siirtää yleisseuraantona toiselle yhdistykselle, olisi järjestely ollut helpommin ennakoitava esimerkiksi verotuksellisesta näkökulmasta. Nyt yhdistymiset tulee toteuttaa yhdistyslain yleisten säännösten avulla esimerkiksi yhdistyksen purkautumisen avulla.

Tarjoamme kattavasti juridisia palveluja erilaisille yhdistyksille

Autamme löytämään yhdistyksen kannalta järkevät ratkaisut erilaisissa yhdistystoiminnan kysymyksissä, kuten

  • Sääntömuutokset
  • Yhdistysten yhdistymiset
  • Hallituksen ja toimihenkilöstön koulutukset
  • Työoikeudelliset kysymykset
  • Liiketoiminnan yhtiöittäminen.

 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Jyrki Kaukoranta
Puh. +358 50 413 5264
etunimi.sukunimi@kpmg.fi