Päätöksenteko tarvitsee tuekseen entistä laadukkaampaa tiedonhallintaa

Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja sen hallitseminen on yhä suurempi haaste lähes jokaisessa organisaatiossa.

Tiedon määrän hallitseminen on haaste lähes jokaisessa organisaatiossa.

Tiedonhallinta koskettaa jokaisen organisaation päivittäistä toimintaa. Tietoa tuotetaan, ostetaan ja yhdistellään uudeksi tiedoksi. Tietoa jaetaan, myydään ja pääsääntöisesti sitä pyritään hyödyntämään. Tietoa säilytetään, arkistoidaan ja toivon mukaan joskus myös tuhotaan. Tästä syntyy tiedon elinkaari, jonka jokaiseen kohtaan tiedonhallinta kytkeytyy. Laadukkaalla Hyvällä tiedonhallinnalla varmistetaan, että tietoa käsitellään ja säilytetään turvallisesti, vaatimuksenmukaisesti ja esimerkiksi henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Hyvällä tiedonhallinnalla edistetään myös tiedon laatua, yhteentoimivuutta, saatavuutta sekä hyödynnettävyyttä tiedolla johtamisessa tai palvelujen kehittämisessä. Tiedonhallintaa voikin kuvata menetelmiksi tai menettelyiksi, joilla tietoa käsitellään ja joka mahdollistaa tiedon hyödynnettävyyden.

Tiedonhallinta edistää organisaation suorituskykyä ja palvelun laatua

Oikein toteutettuna tiedonhallinta lisää organisaatioiden kilpailukykyä ja tuo selkeyttä toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tiedonhallintaa koskevat tarpeet ovat yleensä samat niin julkisella kuin yksityisen sektorin organisaatioilla. Julkisella sektorilla tiedonhallintaa ohjaa vahvasti lainsäädäntö, kuten julkisuuslaista ja tiedonhallintalaista tulevat velvoitteet. Yksityisellä sektorilla puolestaan tiedonhallintaa ohjaavat voimakkaammin liiketoiminnan tarpeet, sekä toimialakohtaiset regulaatiot. 

Tiedonhallinta mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen

Tiedonhallinta mahdollistaa tietojen vertailun, yhdistämisen, jatkojalostamisen ja hallitun hyödyntämisen organisaatioiden tarpeisiin. Tiedonhallinta myös mahdollistaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen, organisaatioiden toimintaprosessien tehostamisen ja ajantasaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon. Tiedonhallintaan liittyvät prosessit ja uudistukset vaativat organisaatioilta erilaisia kyvykkyyksiä ja muutoksen hallintaa sekä muutosjohtamista. 

Miten KPMG voi auttaa?

Tiedonhallintaan perehtyneet asiantuntijamme tukevat organisaatioita tiedonhallinnan järjestämisessä. Asiantuntijoidemme laaja ja vankka ammatillinen osaaminen takaavat kokonaisvaltaista neuvonantoa ja käytännönläheisiä tiedonhallinnan ratkaisuja oli kyse sitten tiedon hyödyntämisestä, lainsäädännön tulkinnasta, tieto-omaisuuden määrittelystä, tiedon suojaamisesta tai IT-hankinnoista ja järjestelmäkehityksestä. Lisäksi tuemme organisaatioita tiedonhallintaan liittyvien muutosten hallinnassa ja muutosjohtamisessa. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Juha Karilo
Puh. +358 40 667 0812

Miina Arajärvi
Puh. +358 50 463 0079 

etunimi.sukunimi@kpmg.fi