Julkinen CbC-raportointi voi tulla suomalaiselle yritykselle pakolliseksi ennen kuin säännöksiä noudatetaan Suomessa

Ulkomaisten lainsäädäntöhankkeiden takia julkinen verotietojen raportointi voi tulla suomalaiselle konsernille pakolliseksi suunniteltua aiemmin.

Verotietojen raportointi voi tulla konsernille pakolliseksi suunniteltua aiemmin.

Monikansalliset yhtiöt kohtaavat kasvavaa painetta raportoida verotietojaan julkisesti. Sijoittajat vaativat enemmän läpinäkyvyyttä verotietojen osalta ja vastuullisuusraportoinnin merkitys on kasvanut markkinoilla.

EU:n julkista verotuksen maakohtaista raportointia (CbC-raportointi) koskevat lainsäädäntöhakkeet etenevät jäsenmaissa, ja vastaavaa lainsäädäntöä suunnitellaan myös EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisäksi vastuullisuusraportoinnissa yleisesti noudatettava GRI (Global Reporting Initiative) ohjeistus luo painetta raportoida veroasioista laajasti osana vastuullisuusraportointia. 

EU:n julkinen CbC-raportointi velvoittaa monikansalliset konsernit julkaisemaan vuosittain tuloverotietonsa maakohtaisesti eriteltynä EU-maiden sekä EU:n mustalla tai harmaalla listalla olevien lainkäyttöalueiden osalta.

Julkinen CbC-raportointi perustuu EU-direktiiviin, joka on tullut voimaan 21.12.2021. Direktiivi koskee sellaisia konserneja, joiden perimmäinen emoyhtiö sijaitsee EU-maassa ja joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Lisäksi direktiivi koskee myös EU-valtioissa perustettuja keskisuuria tai suuria tytäryrityksiä tai sivuliikkeitä, jotka kuuluvat konserniin, jonka perimmäinen emoyhtiö sijaitsee EU:n ulkopuolella.

EU:n jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi voimaan kansallisessa lainsäädännössä 22.6.2024 tai sen jälkeen alkavien tilikausien osalta. Tällöin konsernit, joiden tilikausi on kalenterivuosi, tulisi julkaista ensimmäinen julkinen CbC-raportointi tilikauden 2025 osalta ja se tulisi tehdä vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Jäsenvaltiot voivat aloittaa säännöksen noudattamisen myös aikaisemmin kuin 22.6.2024.

Jäsenvaltioista Romania on jo implementoinut direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön ja raportointivelvollisuus koskee 2023 alussa tai sen jälkeen alkavia tilikausia. Ensimmäiset raportit tulee julkaista Romaniassa jo vuoden 2024 loppuun mennessä, eli kaksi vuotta EU- direktiivin asettamaa määräaikaa aikaisemmin.

Suomessa direktiivin implementointi on vielä kesken, hallituksen esitysluonnos on ollut kommenttikierroksella jo viime keväänä, mutta hankkeelle on otettu kuitenkin poliittinen aikalisä ja eteneminen jatkuu vasta eduskuntavaalien jälkeen ensi keväänä.

Suomalaiselle konsernille, jolla on tytäryhtiö Romaniassa voi kuitenkin syntyä raportointivelvollisuus Romanian kansallisen lainsäädännön mukaan, vaikka Suomessa direktiivin säännökset eivät olisi voimassa. Direktiivin vaikutuksesta myös Australiassa suunnitellaan otettavaksi käyttöön julkinen CbC-raportointi, jonka on ehdotettu seuraavan EU-direktiivin säännöksiä.

Ulkomaisten lainsäädäntöhankkeiden takia julkinen verotietojen raportointi voi tulla suomalaiselle konsernille pakolliseksi jo aikaisemmin kuin on alun perin suunniteltu mikäli konsernilla on tytäryhtiö näissä maissa. Tämän takia suomalaisten monikansallisten yritysten on hyvä aloittaa valmistautuminen verotietojen julkaisuun ja julkisen CbC-raportoinnin vaatimuksiin hyvissä ajoin.

Asiantuntijamme apunasi

Seuraamme jatkuvasti verolainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä ja autamme mielellämme sinua arviomaan niiden vaikutuksia. Olethan yhteydessä, mikäli mietit miten muutokset voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.